Open Procurement Albania

Shtesë kontrate: Ndërtim i rrugës ”Faik Konica”

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Shtesë kontrate: Ndërtim i rrugës ”Faik Konica”.
Data e lidhjes se Kontrates fillestare: 30.09.2013; Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare: 93849044 Leke me TVSH)
Fondi limit: 15564220 lekë pa TVSH, vënë në dispozicion me anë të VKB Nr.83, datë. 26.07.2017 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 84 datë 29.12.2016 për “Miratimin e Programit Buxhetor afatmesëm 2017-2019 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2017” (i ndryshuar)”.
Reference No.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 15 564 220,00
Type of Contract
Procurement Method Additional Contracts
Stage Procedure Signed the Contract + Additional Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders
Bidders KOMBEAS SHA & ALB SHPRESA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KOMBEAS - ALB SHPRESA
 • The winning bid ALL without vat 15 564 220,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 18677064
  Contract date 29-12-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KOMBEAS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS viti 2014
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ALB SHPRESA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB SHPRESA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB SHPRESA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB SHPRESA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract NR.4 - DT.29-01-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data