Open Procurement Albania

Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana I

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Procedure me negocim
 • Procedure me negocim

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana I
Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2018, miratuar me VKB Nr. 132, datë 21.12.2017 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2018 - 2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018”.
Kohëzgjatja e kontratës: 90 ditë kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.
Reference No.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 51 196 961,00
Type of Contract
Procurement Method Negotiated Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date 06-02-2017
No. of Bidders 2
Bidders Ante-Group Shpk
Korsel Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ANTE-GROUP SHPK
 • The winning bid ALL without vat 51 048 829,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 61258594
  Contract date 14-02-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 90 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
  1. Operatoriekonomik “Korsel” shpk
  Operatori ekonomik “Korsel” shpk nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ligjor dhe teknik duke mos plotësuar asnjë nga kriteret e përcaktuara në Dokumentat Standarte të Tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement NR.7 - DT.19-02-2018
  Signing of the Contract NR.8 - DT.26-02-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data