Open Procurement Albania

Blerje Sistem Fonie Shpenzime paisje audio-vizuale

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kolonjë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kolonje
Tender object Blerje Sistem Fonie Shpenzime paisje audio-vizuale
Reference No. REF-96509-12-04-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 250 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-12-2018
Last date of Submitted Documents 17-12-2018
Tender Held Date 17-12-2018
No. of Bidders 3
Bidders LA BOHEME SHPK
Lumturi Haxhijosifi
PROSOUND SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PROSOUND
 • The winning bid ALL without vat 1 238 100,00
  Bidder Announcement date 04-01-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1485720
  Contract date 04-02-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik LA BOHEME SHPK:
  • Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se në dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik LA BOHEME shpk mungon dokumenti çertifikatë të Sistemit të Menaxhimit për Sherbimet e Teknologjisë së Informacionit ISO/IEC 20000-1:2011, ose ekuivalente, (e vlefshme), në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
  • Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik ,rezulton se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik LA BOHEME shpk ,konkretisht kataloget janë paraqitur në gjuhë të huaj dhe nuk janë të përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe,në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
  • Në dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik LA BOHEME shpk mungon dokumentacioni për të paktën 1 (një) punonjës të kualifikuar Teknik Audio, në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.

  2. Lumturi Haxhijosifi :
  • Në dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF mungon deklarata mbi konfliktin e interesit sipas Shtojcës 7, në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
  • Mungojnë kopje të bilanceve të dy viteve ushtrimor (2015-2016), të paraqitur në autoritetet përkatëse dhe të konfirumara prej tyre, në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
  • Nuk ka paraqitur për produktet e kërkuara, ofertën teknike e cila duhet të përshkruante markën dhe modelin e pajisjes që operatori ekonomik kuoton.
  • Ka paraqitur vetëm ofertën ekonomike ,kjo në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for PROSOUND viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for PROSOUND viti 2014
  Monitor treasury transaction for PROSOUND viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for PROSOUND viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr.01 - Dt.07-01-2019
  Signing of the Contract Nr.08 - Dt.25-02-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data