Open Procurement Albania

Rikonstruksion Rruga "Zef Kakarriqi"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object Rikonstruksion Rruga "Zef Kakarriqi"
Reference No. REF-06849-02-07-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 436 728,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-02-2019
Last date of Submitted Documents 18-02-2019
Tender Held Date 18-02-2019
No. of Bidders 6
Bidders PE - VLA - KU
Karl Gega Konstruksion
B-93
SHAMO-CONSTRUCTION
S.M.O. Vataksi sh.p.k & S.M.O. Union
Gysi
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PE-VLA-KU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 5 472 660,00
  Bidder Announcement date 13-03-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6567192
  Contract date 17-04-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 45 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Ka ofertues te skualifikuar.

  1-U skualifikua operatori ekonomik “Karl Gega Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
  • Kamioni me targe Tr 8471 P eshte per perdorim vetjak dhe referuar certificates se transportit dhe lejes se qarkullimit eshte per llogari te vete.
  • Kamioni me targe SH 3672 E referuar lejes se qarkullimit nuk eshte autobitumatrice.
  • Nuk ka paraqitur asfalto shtuese pasi deklarata doganore eshte me nr.nipti tjeter nga i shoqerise tuaj.
  • Nuk ka paraqitur deshmi drejtimi per mjetet e renda nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor.
  • Ka kontrate ne process dhe te parealizuar me Bashkine Shkoder :Rikonstruksion i bllokut te pallateve Xhabije.

  2-U skualifikua operatori ekonomik “B-93” sh.p.k. per keto arsye:
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion se dispononi kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 3.5- 5 .
  • Leja e qarkullimit e fadromes se marre me qera me targa ACMT 48 eshte e paplote,mungon pjesa e te dhenave teknike.
  • Mungon certifikata e transportit per kamionin autovinc me targa FR 8664 C.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion teknik si leje qarkullimi etj per eskavator me goma.

  3-U skualifikua operatori ekonomik “SHAMO-CONSTRUCTION” sh.p.k. per keto arsye:
  • Nuk ka perdorur shtojcen nr.4 sipas formatit te DST.
  • Per teknikun e ndertimit nuk ka paraqitur dipllomen e shkolles se larte sic kerkohet ne DST.
  • Autobotit me targa AA386FK i ka mbaruar afati i vlefshmerise se certificates se trasportit dhe aktit te kolaudimit.
  • Nuk ka paraqitur autobitumatrice.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per fadrome me goma dhe eskavator me goma.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.16 - Dt.23-04-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data