Open Procurement Albania

Rikonstruks i rrugeve blloku Kamez Valias i Ri

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Rikonstruks i rrugeve blloku KamezValias i Ri.
Fondi limit: 51,633,648 (pesëdhjetë e një milion e gjashtëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e dyzet e tetë) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 150, datë 19.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitin 2019”.
Reference No. REF-07090-02-08-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 51 633 648,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 11-02-2019
Last date of Submitted Documents 13-03-2019
Tender Held Date 13-03-2019
No. of Bidders 11
Bidders LALA SHPK
ARIFAJ SHPK
BAMI SHPK
BE-IS SHPK
BEAN SHPK
G.P.G COMPANY SHPK
KACDEDJA SHPK
Klajger konstruksion SHPK
KTHELLA SHPK
Liqeni VII SHA
Sireta 2F SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Bami SHPK
 • The winning bid ALL without vat 44,716,432
  Bidder Announcement date 29-05-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 53659718.4
  Contract date 31-05-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 132 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë te skualifikuar:
  1” Sireta 2F” shpk
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  a.Per automjetin AA392CU ka mbaruar kontrolli teknik date 09.03.2019, polica sigurimit date11.03.2019.
  b .Per automjetin AA549NX autobitumatrice nuk ka certefikate transporti mallrash te rrezikshem.
  c. Per automjetin AA907DD ka mbaruar taksa vjetore me date 19.01.2018.
  d. Per automjetin AA392CU ka mbaruar kontrolli teknik date 09.03.2019, polica sigurimit date 11.03.2019.
  2. BEAN”Shpk
  a. Nuk verteton pagesen e energjise elektrike per muajin janar 2019.
  3.” LALA” Shpk
  a. Automjetet e marra me qira nga "Jody-Company", jane nderkohe te dhena me qira nga kjo shoqeri ("Jody-Compani") edhe per shoqerine "Shendelli" sh.p.k.
  4. ” Liqeni VII” sha
  a. Nuk verteton pagesen e energjise elektrike per muajin janar 2019.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement Nr.22 - Dt.03-06-2019
  Signing of the Contract Nr.23 - Dt.10-06-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data