Open Procurement Albania

Sistemim – asfaltim i rruges hyrese ne fshatin Zvirine

Procuring Authority / Buyer Local Unit Maliq
Procuring Authority / Buyer Bashkia Maliq
Tender object Sistemim – asfaltim i rruges hyrese ne fshatin Zvirine
Reference No. REF-20115-04-30-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 577 157,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 02-05-2019
Last date of Submitted Documents 03-06-2019
Tender Held Date 03-06-2019
No. of Bidders 13
Bidders VASHTEMIA” shpk dhe “AVDOLLI
Alb-Korça 2002
INA
Kevin Konstruksion
Nika
Helios Ndërtim” shpk dhe “Sireta 2F
B93
2T
SARK
Lala
RSM & H Company
SMO Union
ARTYKA II
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Vashtemia SHPK - AVDOLLI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 11 058 495,00
  Bidder Announcement date 17-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 13270194
  Contract date 01-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “2T” shpk :
  Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :
  • Mungon mjeti kamjoncine me peshë 3.5-5 ton , mjeti me targa AA285 OO është kamion me peshë 8.1-11.5ton

  2.Operatori ekonomik “B93” shpk :
  Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :
  • Mungon nje punonjes hidraulik
  • Mungon mjeti kamjoncine me peshë 3.5 -5 ton , mjeti me targa AA189IU është kamion me peshë 10.6-15 ton.

  3. Operatori ekonomik “Lala” shpk
  Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :
  • Mungon nje punonjes elektricist .

  4. Operatori Ekonomik “ARTYKA II” shpk :
  Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :
  • Mungon nje punonjes elektricist.

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Helios Ndërtim” shpk dhe “Sireta 2F” shpk:
  Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :
  • Nuk ka paraqitur deklaraten per paraqitjen e ofertes se pavarur (shtojcen 1/1)
  • Nuk ka paraqitur deklaraten qe brenda te njejtes periudhe nuk eshte kontraktor / nenkontraktor per kontrata te lidhura me vlere te perbashket ose te vecante jo me te madhe se 100% I kufirit maksimal qe disponon kandidati sipas licences profesionale
  • Kontrata e bashkepunimit Nr.4156 Rep dhe nr.2932 Kol , datë 08.06.2019 midis Helios Ndertim shpk dhe Sireta shpk tek ndarja e puneve I referohet subjektit “Vllaznia Ndertim “ kurse tek prokura adresa e bashkepunetoreve eshte e njejte .

  6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “SMO Union ” shpk:
  Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :
  • Mungon vërtetimi i shlyerjes se taksave vendore për vitin 2019.

  7. Operatori ekonomik “SARK” shpk :
  Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :
  • Mungon nje punonjes hidraulik,sepse punonjesit Elvis Radonia dhe Arben Shkurti nuk kane Deshmi te Kualifikimit te Sigurimit Teknik .
  • Drejtuesi teknik i punimeve Nikollaq Kurila , nuk eshte ing ndertimi.
  • Mungon nje punonjes manovrator punonjesi i paraqitur Bashkim Zenunaj nuk ka Deshmi te Aftesise Profesionale .

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Vashtemia SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Vashtemia SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Vashtemia SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Vashtemia SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for AVDOLLI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AVDOLLI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for AVDOLLI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AVDOLLI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.31 - Dt.05-08-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data