Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rrjetit te brendshem i ujesjellesit te qytetit Gramsh

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gramsh
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gramsh
Tender object Rikonstruksion i rrjetit te brendshem i ujesjellesit te qytetit Gramsh.

Fondi limit : 187 160 013 (njëqind e tetëdhjetë e shtatëmilionë e njëqind e gjashtëdhjetë mijë e trembëdhjetë) lekë, pa TVSH .
Vlera e financimit për vitin 2019 është 44 918 403 lekë,me TVSH.
Vlera e financimit për vitin 2020 është 45 984 606 lekë,me TVSH.
Vlera e financimit për vitin 2021 është 133 689 007 lekë,me TVSH
Reference No. REF-31320-07-24-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 187 160 013,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-07-2019
Last date of Submitted Documents 02-09-2019
Tender Held Date 02-09-2019
No. of Bidders 3
Bidders Meteo sh.p.k & Alba Konstruksion
Senka
Shëndelli
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Meteo sh.p.k - Alba Konstruksion
 • The winning bid ALL without vat 184 348 305,00
  Bidder Announcement date 27-09-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 221217966
  Contract date 01-10-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :

  1. Operatori ekonomik - “Senka”sh.p.k :
  Nga ana e Komisionit te Vleresimit te Ofertave konstatohet se ky OE nuk ka dorezuar asnje dokument lidhur me kualifikimin tekniko-ligjor si dhe nuk ka dorezuar oferte .(Ka dorezuar vetem vertetim per shlyerjen e detyrimeve te energjise elektrike )

  2. Operatori ekonomik - “Shëndelli”sh.p.k,për arsyet :
  Nga ana e Komisionit te Vleresimit te Ofertave konstatohet se ky OE nuk ka dorezuar asnje dokument lidhur me kualifikimin tekniko-ligjor si dhe nuk ka dorezuar oferte .(Ka dorezuar vetem Ekstrakt historik te regjistrit tregtar)
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Meteo sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Meteo sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for Meteo sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Meteo sh.p.k viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Alba Konstruksion viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Alba Konstruksion viti 2014
  Monitor treasury transaction for Alba Konstruksion viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Alba Konstruksion viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.40 - Dt.07-10-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data