Open Procurement Albania

Shtese kontrate per objektin: Ndertimi i ri i shkolles 9 vjecare S.Maci.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Shtese kontrate per objektin: Ndertimi i ri i shkolles 9 vjecare S.Maci.

5. Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë së Tiranës në mbështetje të VKB nr.115 datë 27.09.2018, “Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Nr. 132, datë 21.12.2017, për “Miratimin e Programit buxhetor afatmesëm 2018 – 2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018 (i ndryshuar), i rialokuar me VKB-në Nr. 159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019.
Look at the initial contract
Reference No. REF-32189-07-31-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 44 049 332,00
Type of Contract
Procurement Method Additional Contracts
Stage Procedure Signed the Contract + Additional Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 01-08-2019
Tender Held Date 01-08-2019
No. of Bidders
Bidders A. N. K.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A. N. K.
 • The winning bid ALL without vat 44049332.17
  Bidder Announcement date 02-08-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 52859198.6
  Contract date 02-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2014
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Nr.32 - Dt.13-08-2019
  Signing of the Contract Nr.40 - Dt.07-10-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data