Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
Tender object Kjo kontratë me palë Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane ( Autoritet Prokurues) dhe me operatorin ekonomik: Dajti Park 2007 SHPK me objekt: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 e lidhur në datë: 24-09-2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 20-12-2018 me nr. REF: 95637-11-23-2018

Reference No. REF-95637-11-23-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-11-2018
Last date of Submitted Documents 06-12-2018
Tender Held Date 06-12-2018
No. of Bidders 3
Bidders Erdis SHPK
Dajti Park 2007 SHPK
Nelsa SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DAJTI PARK 2007 SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1499358
  Contract date 24-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1- Operatori ekonomik“ Erdis ” sh.p.k :
  • Operatori ekonomik “Erdis” shpk në dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim sipas shtojcës 4 për përmbushjen e specifikimeve teknike , ka plotesuar deklaraten me emrin e operatorit ekonomik Nelsa shpk dhe ka konfirmuar administratori i shoqërisë Erdis shpk Elvis Balla. Pra ka mosperputhje midis emrit te operatorit ekonomik me te cilin eshtë plotësuar deklarata dhe atij që ka konfirmuar deklaraten duke mos plotësuar pikën 1 gërma (b) të Kritereve të Vecanta për kualifikim.
  • Operatori ekonomik “Erdis” shpk në dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim sipas shtojcës 6 për konfliktin e interesit, ka plotesuar deklaraten me emrin e operatorit ekonomik Nelsa shpk dhe ka konfirmuar administratori i shoqërisë “Erdis” shpk Elvis Balla. Pra ka mosperputhje midis emrit te operatorit ekonomik me te cilin eshtë plotësuar deklarata dhe atij që ka konfirmuar deklaraten duke mos plotësuar pikën 1 gërma (b) të Kritereve të Vecanta për kualifikim.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending (Former Company Name)
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor(former name)
 • Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-95637-11-23-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.1 - Dt.13-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data