Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i tretë: Blerje ushqime blegtorale për Konviktet e Shkollave te Mesme

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme
Tender object Loti i tretë: Blerje ushqime blegtorale për Konviktet e Shkollave te Mesme
Reference No. REF-91133-10-23-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-10-2018
Last date of Submitted Documents 16-11-2018
Tender Held Date 16-11-2018
No. of Bidders 4
Bidders Dogel SHPK
Kadra SHPK
Erdis SHPK
Nelsa SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KADRA SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3723240
  Contract date 14-10-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1- Operatori ekonomik ” Dogel” SHPK:
  • Nuk ploteson kriteret e vecanta per kualifikim, pika 1.5 Kapaciteti Teknik.

  2. Operatori ekonomik ” Erdis” shpk :
  • Nuk ka paraqitur leje mjedisore te tipit C dhe as aktin e miratimit mjedisor duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim, kapaciteti teknik, pika 1.5.

  3. Operatori ekonomik ” Nelsa” shpk :
  • Nuk ploteson kriteret e vecanta per kualifikim, pika 1.5 Kapaciteti Teknik.
  • Nuk është paraqitur veteriner sikunder kerkohet ne dokumentat e tenderit duke mos paraqitur dokumentacion kontrate pune, CV.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-91133-10-23-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.1 - Dt.13-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data