Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i dytë - Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme
Tender object Kjo kontratë me palë Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme ( Autoritet Prokurues) dhe me Operatorin ekonomik GERTI - 1987 , me objekt: Loti i dytë- Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme e lidhur në datë 14-10-2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 28-12-2018 me nr. REF: 91131-10-23-2018

Reference No. REF-91131-10-23-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-10-2018
Last date of Submitted Documents 16-11-2018
Tender Held Date 16-11-2018
No. of Bidders 7
Bidders Gerti-1987 SHPK
4 S SHPK
Dajti Park 2007 SHPK
Nelsa SHPK
Dogel SHPK
Erdis SHPK
Kadra SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GERTI - 1987
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1803096
  Contract date 14-10-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1- Operatori ekonomik ” Erdis” SHPK:
  • Operatori ekonomik të paraqesë raportin e analizës së kryer nga laboratorë të licensuar nga organet kompetente (AKU) për të gjitha produktet e specifikuara ne preventiv per Lotin II të lëshuar jo me pare se 30 (tridhjetë) ditë nga hapja e ofertave për të gjithë artikujt objekt prokurimi.
  Në plotësim të kësaj pike operatori ekonomik “Erdis” shpk nuk ka paraqitur raport analize nga AKU për produktet (caj mali ,sodë buke , limontoz, piper i kuq, piper i zi ,rigon dhe uthull ) duke mos plotësuar kriterin sa më sipër cituar.

  2- Operatori ekonomik ” Kadra” SHPK:
  • Operatori ekonomik të paraqesë raportin e analizës së kryer nga laboratorë të licensuar nga organet kompetente (AKU) për të gjitha produktet e specifikuara ne preventiv per Lotin II të lëshuar jo me pare se 30 (tridhjetë) ditë nga hapja e ofertave për të gjithë artikujt objekt prokurimi.
  Në plotësim të kësaj pike Operatori ekoNomik “Kadra” SHPK nuk ka paraqitur raport analize nga AKU per produktin sheqer duke mos plotesuar kriterin sa më sipër cituar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-91131-10-23-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.2 - Dt.20-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data