Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Internet falas per banoret e te gjitha Njesive Administrative dhe qendren e qytetit te Elbasanit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Elbasan
Procuring Authority / Buyer Bashkia Elbasan
Tender object Kjo kontratë me palë Bashkia Elbasan ( Autoritet Prokurues) dhe me operatorin ekonomik "“Albtelecom" Sha, me objekt: Internet falas per banoret e te gjitha Njesive Administrative dhe qendren e qytetit te Elbasanit e lidhur në datë 31.12.2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 19-02-2019 me nr.REF: 01944-12-26-2018

Reference No. REF-01944-12-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-12-2018
Last date of Submitted Documents 21-01-2019
Tender Held Date 21-01-2019
No. of Bidders 3
Bidders Albtelecom
Abissnet
Abcom
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBTELECOM SHA
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 7560000
  Contract date 31-12-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “Abissnet” sh.a.:
  • Oferta Ekonomike e paraqitur nga ana e operatorit konsiderohet e pavlefshme pasi OE nuk ka respektuar preventivin e ngarkuar ne DST, sipas shtojces 11 nga ana e AK, duke ofertuar me nje çmim ne total dhe jo ne perputhje me zerat e preventivit te ngarkuar.

  2. “Abcom” sh.a. :
  Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike si dhe dokumentacion ligjor , ekonomik-financiar dhe teknik ne permbushje te kritereve te DST-se.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Elbasan REF-01944-12-26-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.15 - Dt.24-03-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data