Open Procurement Albania

Rehabilitimi i linjes kryesore te linjes se furnizimit me uje nga rrotondo e Grabianit deri ne stacionin e pompave Virove, Lushnje.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lushnje
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje
Tender object Rehabilitimi i linjes kryesore te linjes se furnizimit me uje nga rrotondo e Grabianit deri ne stacionin e pompave Virove, Lushnje.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Mënyra e lëvrimit të fondeve: Fondi i plotë është i planifikuar për një periudhë 4 vjecare. Gjatë 3 viteve të para fondet e miratuara per kete projekt ne buxhetin e viteve 2020-2022 janë si me poshtë:
Viti 2020: 61 334 030 Lekë pa TVSH.
Viti 2021: 61 334 030 Lekë pa TVSH.
Viti 2022: 30 000 000 Lekë pa TVSH.
Reference No. REF-56715-04-23-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 255 558 458,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-04-2020
Last date of Submitted Documents 26-05-2020
Tender Held Date 26-05-2020
No. of Bidders 4
Bidders “ALPHA SOLUTIONS GROUP” SH.P.K
“G.P.G COMPANY’ SH.P.K & “LLAZO” SH.P.K & “FENIKS KONSTRUKSION” SH.P.K
“GJIKURIA” SH.P.K
“STERKAJ” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “G.P.G COMPANY’ SH.P.K - “LLAZO” SH.P.K - “FENIKS KONSTRUKSION” SH.P.K
 • The winning bid ALL without vat 242 496 091,00
  Bidder Announcement date 24-06-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 290995309
  Contract date 29-06-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “G.P.G COMPANY’ SH.P.K viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “G.P.G COMPANY’ SH.P.K viti 2014
  Monitor treasury transaction for “G.P.G COMPANY’ SH.P.K viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “G.P.G COMPANY’ SH.P.K viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “LLAZO” SH.P.K viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “LLAZO” SH.P.K viti 2014
  Monitor treasury transaction for “LLAZO” SH.P.K viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “LLAZO” SH.P.K viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.41 - Dt.06-07-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data