Open Procurement Albania

Sistemim Blloku Nr. 5, (Segmenti Jani BASHO)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Bashkia Pogradec
Tender object Sistemim Blloku Nr. 5, (Segmenti Jani BASHO)
Reference No. REF-58147-05-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 720 817,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-05-2020
Last date of Submitted Documents 25-05-2020
Tender Held Date 25-05-2020
No. of Bidders 3
Bidders “ALDOK” Shpk & “AVDOLLI” Shpk
“SHAMO CONSTRUCTION” Shpk
“REJ” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 3 570 256,00
  Bidder Announcement date 18-06-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4284307
  Contract date 13-07-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ALDOK” Shpk & “AVDOLLI” Shpk, për këto arsye:
  - Dokumentacioni i paraqitur për inxhinier elektrik nuk është paraqitur licensa përkatëse dhe libreza e punës, gjithashtu nuk është i përfshirë në licensën e shoqërisë rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.5 të D.S.T.
  - Dokumentacioni i paraqitur për inxhinier mjedisi nuk është paraqitur licensa përkatëse dhe libreza e punës, gjithashtu nuk është i përfshirë në licensën e shoqërisë rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.5 të D.S.T.
  - Dokumentacioni i paraqitur për inxhinier ndërtimi nuk është paraqitur libreza e punës rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.5 të D.S.T.
  - Dokumentacioni i paraqitur për elektriçist nuk është i plotë pasi dëshmia e kualifikimit e sigurimit teknik nuk mund të vërtetohet nësë është e vlefshme rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.6 të D.S.T
  2. “SHAMO CONSTRUCTION” Shpk, për këto arsye:
  - Dokumentacioni i paraqitur për inxhinier elektrik nuk është paraqitur licensa përkatëse dhe libreza e punës rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.5 të D.S.T
  - Dokumentacioni i paraqitur për inxhinier topograf nuk është paraqitur licensa përkatëse rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.5 të D.S.T.
  - Nuk është paraqitur dokumentacion ku njëri nga inxhinierët të jëtë i licensuar nga Ministria e Mjedisit rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.5 të D.S.T.
  - Nuk eshte paraqitur mjeti Mjet teknologjik (Dumper 4*4) me kapacitet 3.5 – 5 ton per terrene te veshtira, rrjedhimisht nuk ploteson piken 2.3.8 te D.S.T.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.43 - Dt.20-07-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data