Open Procurement Albania

Permiresim /Rikonstruksion i banesave ekzistuese per familjet e varfera dhe te pafavorizuara ne Bashkine Pogradec

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Bashkia Pogradec
Tender object Permiresim /Rikonstruksion i banesave ekzistuese per familjet e varfera dhe te pafavorizuara ne Bashkine Pogradec
Reference No. REF-69451-08-24-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24 246 649,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-08-2020
Last date of Submitted Documents 24-09-2020
Tender Held Date 24-09-2020
No. of Bidders 5
Bidders REJ shpk
COLOMBO shpk
SIRETA 2F shpk
EURO - ALB shpk
ELDA - VL shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 23 456 764,00
  Bidder Announcement date 09-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 28148116
  Contract date 10-11-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Kthim Pergjigje Ankeses: date 26.10.2020.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. EURO - ALB SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur dokumentacionin që të dëshmojë Pronësi, me qera ose me kontratë furnizimi Nyje inertesh dhe betoni të pajisura me QKL përkatëse.
  - Sipas ekstraktit rezulton se ka me date 04.02.2019 dhe me date 03.02.2020, O.E ofertues ka hapur NIPT sekondar ne LAKNAS - KAMËZ, nderkohe qe nuk ka paraqitur vertetim qe ka likujduar taksat e tarifat vendore per vitin 2019 dhe 2020, ne kete bashki.
  2. COLOMBO SHPK, për këto arsye:
  - Nga verifikimi i dokumentacioni te ngarkuar ne SPE, rezulton se C O L O M B O SHPK nuk është i liçensuar ose të ketë kontrate sherbimi me një subjekt të liçensuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL) me Kodin III.1.B "Për magazinimin e mbetjeve".
  3. SIRETA 2F shpk, për këto arsye:
  - Mungon vertetimi nga Bashkia Kamez, per likujdimin e taksave dhe tarifave vendor eper vitin 2020.
  4. ELDA - VL shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur ne SPE asnje dokumentacion ne permbushje te kritereve te DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.111 - Dt.01-12-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data