Open Procurement Albania

Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit).

Burimi i Financimit: Fonde të vena në dispozicion sipas V.K.M Nr. 645, datë 03.08.2020, “Përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike në zonat e reja për zhvillim, në njësite administrative 4 e 8, zona “5 Maji” dhe njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tirane”.
Reference No. REF-69859-08-26-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 361 992 085,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Publication Date 27-08-2020
Last date of Submitted Documents 08-09-2020
Tender Held Date 08-09-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Shkelqimi 07" shpk & “Gran Konstruksion M” shpk & “Fled” shpk
  2. “ AL- POINT” shpk & “Gjoka” sha
  3. “Alba Konstruksion” shpk
  4. “ Alb-Building” shpk
  5. “Bajrami N.” shpk & “Zdravo” shpk
  6. “Alb Shpresa” shpk & “Alb Tiefbau” shpk & “Egeu Stone” shpk & “Mela” shpk & “Infratech” shpk
  7.“Eurondërtimi 2000” shpk & “Mane/TCI” shpk & ''K.A.E.XH.'' shpk & “Mane/S” shpk
  8. “Geci” shpk
  9. “Ina” shpk & “Xhengo” shpk & “Larti” shpk
  10. “Alesio 2014” shpk & “Nova Construction 2012” shpk
  11. “Company Riviera 2008” shpk & “NIKA” shpk & “Pepa Group” shpk
  12. Operatori ekonomik “Salillari” shpk
  _______________________________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-69859-08-26-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 103 datë 18 Nëntor 2020
  Signing of the Contract
  Vendim Nr.212, datë 11.3.2020 “ V.K.M Nr. 645, datë 03.08.2020, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike në zonat e reja për zhvillim, në njësite administrative 4 e 8, zona “5 Maji” dhe njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tirane””

  Vendim Nr.78, datë 31.1.2020 “Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 4 Dhe 8, Zona “5 Maji”,Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese ”.

  Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

  VENDIM Nr.186, datë 26.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”

  Vendim Nr.338, datë 23.4.2020 “Për disa Ndryshime në Vendimin NR.186, Datë 26.2.2020”

  Vendim Nr.306 ,datë 15.4.2020 "Për disa Ndryshime në Vendimin NR.202, datë 5.3.2020."

  Vendim Nr.336, datë 23.4.2020 "Për disa Ndryshime në Vendimin NR.202, datë 5.3.2020”.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data