Open Procurement Albania

Objekti i minikonkursit: Ndërtim i Shkollës 9- Vjeçare “Murat Toptani” (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindertimi i 8 (tetë) objekteve Arsimore në Bashkine e Tiranës (Programi i Rindërtimit). Fondi : 1308064646 Leke
Burimi i Financimit : Në zbatim të VKM Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore pika 2.b”, në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurim publik” (i ndryshuar), VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” . Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Rindertimi i 8 (tetë) objekteve Arsimore në Bashkinë e Tiranës si më poshtë: Ndërtim i Shkollës 9- Vjeçare “Murat Toptani”
Reference No. REF-67231-07-28-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-07-2020
Last date of Submitted Documents 10-08-2020
Tender Held Date 10-08-2020
No. of Bidders 8
Bidders 1. Ad Star shpk & 2T shpk & K.A.E.Xh shpk
2. “AGI KONS” sh.p.k & BE-IS shpk
3. Agri Konstruksion shpk & IBN shpk & R&T shpk
4. Everest shpk & Arb Trans 2010 & Kronos Konstruksion
5. Fusha shpk & Edil-al-it shpk
6. Kacdedja shpk & Junik shpk
7. Senka shpk & GBK shpk & Erzeni shpk & Flonja shpk & Egland shpk
8. V.A.S Kontruksion shpk & Mane TCI shpk & Ergi shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ”Everest” sh.p.k - “Arbtrans -2010 sh.p.k - “Kronos Konstruksion” sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 180 549 814,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 180549814
  Contract date 28-09-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Additions Vlera e kontrates ne kete rast eshte pa TVSH referuar dokumentit te publikuar ne Buletinin Nr. 87- Dt.15-10-2020
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ”Everest” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”Everest” sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”Everest” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”Everest” sh.p.k viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “Kronos Konstruksion” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Kronos Konstruksion” sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Kronos Konstruksion” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Kronos Konstruksion” sh.p.k viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-67231-07-28-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 83 - Dt.07-10-2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 87 datë 15 Tetor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data