Open Procurement Albania

Objekti I minikonkursit: “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.1) (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindertimi i 14 (katermbedhjete) objekteve Arsimore ne Bashkine e Tiranes. (Programi i Rindërtimit). - Objekti I minikonkursit: “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.1)
Reference No. REF-69131-08-19-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-08-2020
Last date of Submitted Documents 31-08-2020
Tender Held Date 31-08-2020
No. of Bidders 13
Bidders 1. “Gener 2”shpk
2. “4 A-M”shpk
3.” Alko impex” shpk & “Vega” shpk & “MF Invest” shpk
4. “Ante group” shpk & “AGB 3” shpk & “NOVA Construction 2012” Shpk
5. “BE-IS” shpk & “2T” shpk & “Ergi” shpk
6. “Fusha” shpk & “Edil-al –it” shpk
7. “G.P.G Company” shpk & “Shendelli” shpk & “NG Structures” shpk
8. “Gjikuria” shpk & “Instituti Dekliada” shpk
9. “Klajger Konstruksion” shpk & “Ed konstruksion” shpk & “Rafaelo 2002” shpk
10. “Kronos Konstruksion” shpk & “Arb Trans”shpk & “Everest” shpk
11. “Senka” shpk & “GBK” shpk & “Erzeni” shpk & “Udha “ shpk & “Agbes Construksion” shpk
12. “ Startek” shpk & “B93”shpk & “Riviera” shpk & “Duka” shpk & “Viante konstruksion” & “AL -Asfalt “ shpk
13. “Uleza Ndertim” shpk & “Hastoci” shpk & “Flori” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 4 A -M SHPK
 • The winning bid ALL without vat 305 946 636,00
  Bidder Announcement date 02-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 305946636.93
  Contract date 27-10-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 13 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. “Gener 2”shpk
  2. “4 A-M”shpk
  3.” Alko impex” shpk & “Vega” shpk & “MF Invest” shpk
  4. “Ante group” shpk & “AGB 3” shpk & “NOVA Construction 2012” Shpk
  5. “BE-IS” shpk & “2T” shpk & “Ergi” shpk
  6. “Fusha” shpk & “Edil-al –it” shpk
  7. “G.P.G Company” shpk & “Shendelli” shpk & “NG Structures” shpk
  8. “Gjikuria” shpk & “Instituti Dekliada” shpk
  9. “Klajger Konstruksion” shpk & “Ed konstruksion” shpk & “Rafaelo 2002” shpk
  10. “Kronos Konstruksion” shpk & “Arb Trans”shpk & “Everest” shpk
  11. “Senka” shpk & “GBK” shpk & “Erzeni” shpk & “Udha “ shpk & “Agbes Construksion” shpk
  12. “ Startek” shpk & “B93”shpk & “Riviera” shpk & “Duka” shpk & “Viante konstruksion” & “AL -Asfalt “ shpk
  13. “Uleza Ndertim” shpk & “Hastoci” shpk & “Flori” shpk
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “4-AM” shpk, Vlera e ofertës pa tvsh=305.946.636,93 Leke
  2. “GENER 2”shpk, Vlera e ofertës pa tvsh = 306.867.238,65 Leke

  Vlera e kontrates ne kete rast eshte pa Tvsh.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-69131-08-19-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 57 -Dt. 20-08-2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 95 datë 2 Nëntor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 98 datë 6 Nëntor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data