Open Procurement Albania

Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njësinë Administrative Krrabë. (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindertimi i banesave individuale, brenda dhe jashte zonave te reja per zhvillim, ndertimin dhe rikonstruksionin e infrastruktures publike si dhe çdo nderhyrje tjeter ne funksion te rindertimit te banesave individuale, jashte zonave te reja per zhvillim. (Programi i Rindërtimit) - Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njësinë Administrative Krrabë, ku jane te percaktuara 9 shtepi, te ndara: 1+1= 3 shtepi; 2+1= 4 shtepi; 3+1= 2 shtepi.
Reference No. REF-58145-05-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-05-2020
Last date of Submitted Documents 26-05-2020
Tender Held Date 26-05-2020
No. of Bidders 3
Bidders 1. 2T shpk & BE-IS shpk & Ergi shpk
2. Arifaj shpk & Denis 05 shpk
3. Company Riviera 2008 shpk & Pepa Group” shpk &”Kacdedja shpk
4. Gjikuria shpk
5. Klajger Konstruksion shpk & Inerti shpk
6. Senka shpk & Erzeni/SH shpk
6. Vëllezërit Hysa shpk
7. Salillari shpk
9. Kevin Konstruksion shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Company Riviera 2008” shpk - ”Pepa Group” shpk - ”Kacdedja” shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 04-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 26,404,117
  Contract date 08-09-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura eshteidentifikuar si ofertë e pasuksesshmepasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.
  Cancellation reason
  Additions I. Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
  1. “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk
  2. “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk
  3. “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group”shpk &”Kacdedja” shpk
  4. “Gjikuria” shpk
  5. “Klajger Konstruksion” shpk & “Inerti” shpk
  6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Gjikuria” shpk - Oferta ekonomike - Alternativa 1:
  a. Banesë individuale 1+1, vlera 2,753,352.1 Lekë pa tvsh
  b. Banesë individuale 1+2, vlera 3,156,385.9 Lekë pa tvsh
  c. Banesë individuale 1+3, vlera 3,911,423.3 Lekë pa tvsh
  2. “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk &”Kacdedja” shpk - Oferta ekonomike-Alternativa 1:
  a. Banesë individuale 1+1, vlera 2,090,000 Lekë pa tvsh
  b. Banesë individuale 1+2, vlera 2,390,000 Lekë pa tvsh
  c. Banesë individuale 1+3, vlera 3,090,000 Lekë pa tvsh
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-58145-05-14-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr.27 - Dt.15-05-2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 97 datë 4 Nëntor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 98 datë 6 Nëntor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data