Open Procurement Albania

Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a
Reference No. REF-79305-11-19-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 999 573,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-11-2020
Last date of Submitted Documents 15-12-2020
Tender Held Date 15-12-2020
No. of Bidders 4
Bidders “Westec” sh.p.k
”Malbertex” sh.p.k
Gentian Sadiku
“Vojsava Zenelaj”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Vojsava Zenelaj
 • The winning bid ALL without vat 7 992 520,00
  Bidder Announcement date 11-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik Gentian Sadiku” ka konkluduar në mospranimin e ankesës të operatorit ekonomik Gentian Sadiku”. Ky konkluzion i është rekomanduar Titullarit të Autoritetit Kontraktor si dhe është vënë në dijeni Operatorëve Ekonomik “Gentian Sadiku” me ane të shkresës Nr. K-21101/1 datë 28.12.2020 (administruar në dosjen e prokurimit).
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Westec” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 3 të kushteve të veçanta të kualifikimit, si dhe përmbushjen e specifikimeve teknike të kërkuara nga AK.
  2. ”Malbertex” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 2.3 të kushteve të vecanta të kualifikimit.
  3. Gentian Sadiku, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 2.3.2.2 të kushteve të veçanta të kualifikimit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data