Open Procurement Albania

“Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 1 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat” (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit)
“Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 1 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”
Reference No. REF-73516-09-30-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-10-2020
Last date of Submitted Documents 12-10-2020
Tender Held Date 12-10-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Kronos Konstruksion” shpk - “Everest” shpk - “Arb&Trans-2010” shpk
 • The winning bid ALL without vat 447 411 386,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 536893663
  Contract date 18-12-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk
  2. “Kupa” shpk & “Selami” shpk & “Alb-Edil” shpk
  3. “Curri” shpk & “Xhengo” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Ofertat e paraqitura nga operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë:
  1. “Alb-Star” shpk
  2. “Ante Group” shpk & “AGB 3” shpk & “Mane/TCI” shpk & “L.T.E Construction” shpk
  3. “Arifaj” shpk & “Kevin Construksion” shpk & “Denis05” shpk
  4. “Curri” shpk & “Xhengo” shpk
  5. “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk
  6. “Edicom” shpk & “2T” shpk
  7. “Ferro-Beton & Construction & Co” shpk & “Inerti” shpk
  8. “Gjoka Konstruksion” sha
  9. “Kacdedja” shpk & “Junik” shpk
  10. “Kronos Konstruksion” shpk & “Everest” shpk & “Arb&Trans-2010” shpk
  11. “Kupa” shpk & “Selami” shpk & “Alb-Edil” shpk
  12. “Progeen” shpk & “Kurti-07” shpk & “Sina 98” shpk
  13. “Salillari” shpk
  14. “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk
  15. “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk
  _______________________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 1. “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk - Oferta ekonomike = 477,505,033 lekë pa TVSH.
  2. “Arifaj” shpk & “Kevin Construksion” shpk & “Denis05” shpk - Oferta ekonomike = 466,048,908 lekë pa TVSH.
  3. Operatori ekonomik “Alb-Star” shpk - Oferta ekonomike = 475,117,000 lekë pa TVSH.
  4. “Salillari” shpk - Oferta ekonomike = 467,193,480 lekë pa TVSH.
  5. “Edicom” shpk & “2T” shpk - Oferta ekonomike = 472,708,236 lekë pa TVSH.
  6. “Kronos Konstruksion” shpk & “Everest” shpk &“Arb&Trans-2010” shpk - Oferta ekonomike = 447,411,386 lekë pa TVSH.
  7. “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk - Oferta ekonomike = 472,729,046 lekë pa TVSH.
  8. “Kupa” shpk & “Selami” shpk & “Alb-Edil” shpk - Oferta ekonomike = 458,404,831.8 lekë pa TVSH.
  9. “Curri” shpk & “Xhengo” shpk - Oferta ekonomike = 442,221,000 lekë pa TVSH.
  10. “Kacdedja” shpk & “Junik” shpk - Oferta ekonomike = 477,505,000 lekë pa TVSH.
  11. “Progeen” shpk & “Kurti-07” shpk & “Sina 98” shpk - Oferta ekonomike = 463,135,452 lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Kronos Konstruksion” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Kronos Konstruksion” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Kronos Konstruksion” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Kronos Konstruksion” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “Everest” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Everest” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Everest” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Everest” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-73516-09-30-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 80. Dt -01-10-2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 127 datë 28 Dhjetor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 2 datë 8 Janar 2021
  Buletini i Posaçëm Nr. 56 datë 14 Prill 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data