Open Procurement Albania

Objekti i minikonkursit: “Ndërtim kopësht & çerdhe dhe Qendër Shëndetësore-Ndroq”(Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object “Ndërtim dhe rikonstruksion të infrastrukturës publike (godina), në zonat e reja të shpallura për zhvillim në Bashkinë Tiranë”. (Programi i Rindërtimit) - Objekti i minikonkursit: “Ndërtim kopësht & çerdhe dhe Qendër Shëndetësore-Ndroq”
Reference No. REF-82771-12-21-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-12-2020
Last date of Submitted Documents 05-01-2021
Tender Held Date 05-01-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. “Besta” shpk & “Llazo” shpk
2. “Ndertimi” shpk & “Ndregjoni” shpk “Cara” shpk
3. “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Besta” shpk - “Llazo” shpk
 • The winning bid ALL without vat 44 509 455,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 44509455
  Contract date 02-03-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Besta” shpk & “Llazo” shpk
  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Ndertimi” shpk & “Ndregjoni” shpk “Cara” shpk
  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk _________________________________________________________________________
  II. Kane qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Ndertimi” shpk & “Ndregjoni” shpk “Cara” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh=44,591,202.61 leke pa Tvsh.
  2. “Besta” shpk & “Llazo” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 44,509,455 lekë pa Tvsh.
  3. “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 44,555,555 lekë pa Tvsh.

  Vlera e kontrates eshte pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Besta” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Besta” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Besta” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Besta” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “Llazo” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Llazo” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Llazo” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Llazo” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-82771-12-21-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 30 datë 1 Mars 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 35 datë 8 Mars 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data