Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit” (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer BASHKIA TIRANË
Tender object “Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”(Programi i Rindërtimit)
"Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit”
Reference No. REF-83174-12-24-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-12-2020
Last date of Submitted Documents 07-01-2021
Tender Held Date 07-01-2021
No. of Bidders 5
Bidders 1. “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons”Shpk & “Invictus” shpk
2. “Instituti Dekliada-Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk
3. “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel Studio” shpk
4. “A&E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk
5.“Net Group”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Instituti Dekliada - Alb” shpk - “Erald-G’’ shpk
 • The winning bid ALL without vat 1 650 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1980000
  Contract date 23-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së Sipërcituar:
  1. “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons”Shpk & “Invictus” shpk
  2. “Instituti Dekliada-Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk
  3. “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel Studio” shpk
  4. “A&E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk
  5.“Net Group”shpk
  _____________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” shpk & “Invictus” shpk -Oferta ekonomike = 1,660,000 lekë pa TVSH
  2. “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel Studio”shpk -Oferta ekonomike = 1,655,000 lekë pa TVSH.
  3. “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk - Oferta ekonomike = 1,650,000 lekë pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Instituti Dekliada - Alb” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Instituti Dekliada - Alb” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Instituti Dekliada - Alb” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Instituti Dekliada - Alb” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “Erald-G’’ shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Erald-G’’ shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Erald-G’’ shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Erald-G’’ shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-83174-12-24-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 33 datë 5 Mars 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 48 datë 02 Prill 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data