Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore” (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore” (Programi i Rindertimit)
Fonde të vena në dispozicion sipas Vendimit të Këshillit tëMinistrave Nr. 129, datë 03.03.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Tiranë”; VKB Nr. 51, datë 06.04.2021 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në vendimin Nr. 172, datë 21.12.2020 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2021 (e ndryshuar)”.
_______________________________________________________________________________________________
Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë në Tiranë; në Njësitë Administrative Nr. 1; 2; 4; 6; 8; 9; Njësia Administrative Zall Herr si dhe Njësia Administrative Krrabë konkretisht pallatet si më poshtë vijon:
1. Pallati Nr.434/1. Rruga "Behlul Hatibi";
2. Pallati Nr.14. Rruga "Aleksandër Moisiu";
3. Pallati Nr.45. Rruga "Myslym Keta";
4. Pallati Nr.66. Rruga "Aleksandër Moisiu";
5. Pallati Nr.4. Rruga "Myslym Keta";
6. Pallati Nr.73/2. Rruga "Niko Avrami";
7. Pallati Nr.369/4. Rruga "Ferit Xhajko";
8. Pallati Nr.26. Rruga "Fortuzi";
9. Pallati Nr.415/1, Objekti I, II. III. Rruga "Ferit Xhajko";
10. Pallati Nr.1. Rruga "Karl Gega";
11. Pallati Nr.164/2. Rruga "Ali Kelmendi";
12. Pallati Nr.150. Rruga "Sokrat Mosko";
13. Pallati Nr.127.shk. 2, Rruga "Llazi Miho";
14. Pallati Nr.147. Rruga "Tanush Frashëri";
15. Pallati Nr.22. Rruga "Qendër e Re";
16. Pallati Nr.140. Rruga "Sokrat Mosko";
17. Pallati Nr.11/1. Rruga "Vath Koreshi";
18. Pallati Nr.104/6. Rruga "Ali Demi";
19. Pallati Nr.5/1. Rruga "Todi Shkurti";
20. Pallati Nr.5. Rruga "Marsel Kasemi";
21. Pallati Nr.152. Rruga "Haki Stërmilli";
22. Pallati Nr.140. Rruga "Haki Stërmilli";
23. Pallati Nr.168. Rruga "Hamdi Cenoimeri";
24. Pallati Nr.138. Rruga "Haki Stërmilli";
25. Pallati Nr.2KT. Rruga "Dritas";
26. Pallati Nr.161. Rruga "Sokrat Mosko";
27. Pallati Nr.14. Rruga "Llambi Bonata";
28. Pallati Nr.158. Rruga "Llambi Bonata".
_______________________________________________________________________________________________
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. Operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “MAGING Studio” shpk & “IMES -D” shpk
3. Operatori ekonomik “Net-Group” shpk.
Reference No. REF-95997-05-20-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 944 202,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Publication Date 21-05-2021
Last date of Submitted Documents 31-05-2021
Tender Held Date 31-05-2021
No. of Bidders
Bidders 1. “A&E Engineering” shpk
2. “Engineering Consulting Group” shpk
3. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk
4. “MAGING Studio” shpk & “IMES -D” shpk
5. “Net-Group” shpk
6. “Novatech Studio” shpk
7. “Zenit & CO” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër, për secilin pallat/godinë do të jetë 1 (një) javë kalendarike.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Engineering Consulting Group” shpk
  2. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk
  3. “Novatech Studio” shpk
  4. “Zenit & CO” shpk
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-95997-05-20-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  VKM nr. 129, datë 3.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Tiranë”

  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data