Open Procurement Albania

“Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni A) në zonën zhvimore “Kombinat”” ((Programi i Rindërtimit))

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit)
“Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”
Reference No. REF-73516-09-30-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-10-2020
Last date of Submitted Documents 12-10-2020
Tender Held Date 12-10-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Udha” shpk - “Ndregjoni” shpk - “Kthella” shpk
 • The winning bid ALL without vat 512 482 994,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 614979592
  Contract date 05-03-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Alb-Star” shpk, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomik është identifikuar si ofertë e pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale
  2. “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomik është identifikuar si ofertë e pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale
  3. “Kacdedja” shpk & “Junik” shpk, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomik është identifikuar si ofertë e pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale
  4. “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomik është identifikuar si ofertë e pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale

  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë:
  1. “Alb-Star” shpk
  2. “Ante Group” shpk & “AGB 3” shpk & “Mane/TCI” shpk & “L.T.E Construction” shpk
  3. “Arifaj” shpk & “Kevin Construksion” shpk & “Denis05” shpk
  4. “Curri” shpk & “Xhengo” shpk
  5. “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk
  6. “Edicom” shpk & “2T” shpk
  7. “Ferro-Beton & Construction & Co” shpk & “Inerti” shpk
  8. “Gjoka Konstruksion” sha
  9. “Kacdedja” shpk & “Junik” shpk
  10. “Kronos Konstruksion” shpk & “Everest” shpk & “Arb&Trans-2010” shpk
  11. “Kupa” shpk & “Selami” shpk & “Alb-Edil” shpk
  12. “Progeen” shpk & “Kurti-07” shpk & “Sina 98” shpk
  13. “Salillari” shpk
  14. “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk
  15. “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk
  _______________________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk, Vlera: 516207131 lekë pa TVSH.
  2. “Kacdedja” shpk & “Junik” shpk, Vlera: 516208256 lekë pa TVSH.
  3. “Alb-Star” shpk, Vlera: 516198256 lekë pa TVSH
  4. “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk, Vlera: 516208256 lekë pa TVSH
  5. “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk, Vlera: 512482994 lekë pa TVSH
  ______________________________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Ndregjoni” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Ndregjoni” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Ndregjoni” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Ndregjoni” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “Kthella” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Kthella” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Kthella” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Kthella” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-73516-09-30-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 48 datë 02 Prill 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 56 datë 14 Prill 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data