Open Procurement Albania

Rikonstruksion i godinës së Bashkisë

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Rikonstruksion i godinës së Bashkisë
Reference No. REF-01870-07-28-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24 999 700,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 30-07-2021
Last date of Submitted Documents 18-08-2021
Tender Held Date 18-08-2021
No. of Bidders 13
Bidders 1. “SARDO”
2. 2 N
3. Shendelli
4. K.M.K
5. LIQENI VII
6. VALONA KOSTRUKSION
7. DAJTI PARK 2007
8. LEON KONSTRUKSION
9. EUROVIA SHPKNJ & SINDER AB
10. MENI & XHENGO
11. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE
12. SARK
13. ELDA-VL
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 N
 • The winning bid ALL without vat 18 485 283,00
  Bidder Announcement date 24-09-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 56 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “SARDO”, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk ka paraqitur dhe as vetedeklaruar inxhinier ndertimi.
  2. K.M.K, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes, e percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit.
  3. VALONA KOSTRUKSION, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk ka paraqitur dhe as vetedeklaruar inxhinier ndertimi. Inxhinieri i ndertimit i paraqitur dhe vetedeklaruar permbush piken 2.3.c) te Kapacitetit Teknik per disponimin e personelit kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë.
  4. EUROVIA & SINDER AB, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes, e percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit
  5. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE, për këto arsye:
  - Ne Formularin e Ofertes Ekonomike te paraqitur, operatori ekonomik nuk i permbahet sasive te preventivit te punimeve te kerkuara nga Autoriteti Kontraktor, duke pasur ndryshim volumesh.
  6. SARK, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.a) te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme per pune te ngjashme, pasi dokumentacioni i paraqitur nuk permbush vleren minimale te percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit.
  7. ELDA-VL, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnje dokumentacion.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data