Open Procurement Albania

Blerje tuba të brinjëzuar etj.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
Tender object Blerje tuba të brinjëzuar etj.
Reference No. REF-07850-10-12-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 292 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 13-10-2021
Last date of Submitted Documents 28-10-2021
Tender Held Date 28-10-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. BAÇI - EL 2003 SH.P.K
2. SARK sh.p.k
3. LIGUS sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LIGUS SHPK
 • The winning bid ALL without vat 11 456 380,00
  Bidder Announcement date 10-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date deri me 31.12.2021
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. BAÇI - EL 2003 SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik ku parashikohet se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë në vendin dhe orën e përcaktuar për hapjen e ofertave në dokumentat e tenderit, nga një mostër për gjithë mallrat, objekt prokurimi. Mosparaqitja e mostrave përbën shkak për skualifikim”pasi operatori ekonomik nuk është paraqitur në datën dhe orën e përcatuar nga Autoriteti Kontraktor në DST.
  2. SARK sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik ku parashikohet se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë në vendin dhe orën e përcaktuar për hapjen e ofertave në dokumentat e tenderit, nga një mostër për gjithë mallrat, objekt prokurimi. Mosparaqitja e mostrave përbën shkak për skualifikim”pasi operatori ekonomik nuk është paraqitur në datën dhe orën e përcatuar nga Autoriteti Kontraktor në DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for LIGUS SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for LIGUS SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for LIGUS SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for LIGUS SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data