Open Procurement Albania

Blerje lëndë djegëse për përdorim termik,civil dhe industrial

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
Tender object Blerje lëndë djegëse për përdorim termik,civil dhe industrial
Reference No. REF-09089-10-21-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 26 250 140,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-10-2021
Last date of Submitted Documents 08-11-2021
Tender Held Date 08-11-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1. “RESULI-ER” sh.a
2. “TRIOS” sha
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TRIOS SHA
 • The winning bid ALL without vat 25 769 602,00
  Bidder Announcement date 17-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 25769602
  Contract date 03-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date deri më datë 31.12.2021
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “RESULI-ER” sh.a, për këto arsye:
  - “Nuk përmbush pikën 1, shkronja b, të kritereve të veçanta të kualifikimit ku është parashikuar se "Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:...b. Sigurimin e ofertës, sipas Shtojcës 3…”, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës.
  - Nuk përmbush shtojcen 1 “Formulari i Ofertës” dhe shtojcën 2 “Lista e Çmimeve të Artikujve’ të DST-së pasi operatori ka ofertuar me marzh fitimi dhe jo me çmim për njësi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for TRIOS SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TRIOS SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for TRIOS SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TRIOS SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 179 datë 13 Dhjetor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data