Open Procurement Albania

Mbikqyrje punimesh për objektin: Rindërtimi i 225 banesave individuale në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Mbikqyrje punimesh për objektin: Rindërtimi i 225 banesave individuale në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-12505-11-23-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 184 914,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-11-2021
Last date of Submitted Documents 06-12-2021
Tender Held Date 06-12-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1. “NATASHA MYRTAJ” PF & “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK
2. “NET-GROUP” SHPK & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “NATASHA MYRTAJ” P.F - “INSTITUTI DEKLIADA -ALB” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 5 000 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 5000000
  Contract date 07-02-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 36 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “NATASHA MYRTAJ” PF & “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK
  2. BOE “NET-GROUP” SHPK& “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” SHPK
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “NATASHA MYRTAJ” PF & “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK, Vlera: 5000000 lekë pa TVSH
  2. “NET-GROUP” SHPK& “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” SHPK, Vlera: 5100000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “NATASHA MYRTAJ” P.F viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “NATASHA MYRTAJ” P.F viti 2014
  Monitor treasury transaction for “NATASHA MYRTAJ” P.F viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “NATASHA MYRTAJ” P.F viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “INSTITUTI DEKLIADA -ALB” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “INSTITUTI DEKLIADA -ALB” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “INSTITUTI DEKLIADA -ALB” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “INSTITUTI DEKLIADA -ALB” SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-12505-11-23-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.11 datë 27 Janar 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.18 datë 11 Shkurt 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data