Open Procurement Albania

Riforcimi pallatit me kod gis: 24844; riforcimi banesës individuale në rajonin Nr.1 të banorit Dhimitraq Joanidhi, riforcimi banesave individuale në rajonin Nr.4 të banorëve: Kurtish Elezi, Margarita Velaj, Mexhit Hana, Nazmi Shatro, Gjin Kacorri, Asqe (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Riforcimi pallatit me kod gis: 24844; riforcimi banesës individuale në rajonin Nr.1 të banorit Dhimitraq Joanidhi, riforcimi banesave individuale në rajonin Nr.4 të banorëve: Kurtish Elezi, Margarita Velaj, Mexhit Hana, Nazmi Shatro, Gjin Kacorri, Asqe (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-15315-12-15-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 84 481 698,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-12-2021
Last date of Submitted Documents 28-12-2021
Tender Held Date 28-12-2021
No. of Bidders
Bidders 1. ERGI shpk & BE-IS shpk
2. INERTI shpk
3. KEVIN KONSTRUKSION shpk
4. VALONA KONSTRUKSION shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Inerti SHPK
 • The winning bid ALL without vat 81 977 789,00
  Bidder Announcement date 07-02-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 81977789
  Contract date 25-02-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 168 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. KEVIN KONSTRUKSION shpk, për këto arsye:
  - Në oferten e dhënë i mungojnë preventivat për objektet: riforcimi banesës individuale në rajonin Nr.1 të banorit Dhimitraq Joanidhi, riforcimi banesave individuale në rajonin Nr.4 të banorëve: Mexhit Hana, Nazmi Shatro, Gjin Kacorri, Asqeri(Ylli)Dollani, Zamira Pashnjari dhe riforcimi banesave individuale në rajonin Nr.5 të banorëve: Mimoza Gjika”
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE ERGI shpk & BE-IS shpk
  2. Operatori ekonomik INERTI shpk
  3. Operatori Ekonomik KEVIN KONSTRUKSION shpk
  4. Operatori Ekonomik VALONA KONSTRUKSION shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. ERGI shpk & BE-IS shpk, Vlera: 83979130 lekë pa TVSH
  2. INERTI shpk, Vlera: 81977789 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Inerti SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Inerti SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Inerti SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Inerti SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-15315-12-15-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.16 datë 7 Shkurt 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 30 datë 7 Mars 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data