Open Procurement Albania

Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Milot dhe shkollës së Mesme Milot, Bashkia Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Milot dhe shkollës së Mesme Milot, Bashkia Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindërtimit)
Reference No. REF-19970-02-17-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 869 979,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
Tender Publication Date 18-02-2022
Last date of Submitted Documents 28-02-2022
Tender Held Date 28-02-2022
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Sqarojmw se me shkresën Nr.2522/1 Prot, datë 13.04.2022 “Kthim përgjigje”, Agjencia e Prokurimit Publik, na informon se operatori ekonomik “XH & MILER” është përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike nga data 24.03.2022 deri më 24.08.2022.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-19970-02-17-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 63 datë 16 Maj 2022

  Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Milot dhe shkollës së Mesme Milot, Bashkia Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit.(Programi i Rindertimit)

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
  Tender object Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Milot dhe shkollës së Mesme Milot, Bashkia Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit)
  Reference No. REF-16804-12-30-2021
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 869 979,00
  Type of Contract
  Procurement Method Restricted Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 31-12-2021
  Last date of Submitted Documents 11-01-2022
  Tender Held Date 11-01-2022
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-16804-12-30-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 12 datë 31 Janar 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data