Open Procurement Albania

Loti II - Hartim i projekt idese per Rindertimin e e shkolles 9 vjecare Hali Coka (ish Elez Isufi) (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Loti II - Hartim i projekt idese per Rindertimin e e shkolles 9 vjecare Hali Coka (ish Elez Isufi) (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-17561-01-20-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 238 435,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-01-2022
Last date of Submitted Documents 01-02-2022
Tender Held Date 01-02-2022
No. of Bidders
Bidders 1. “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” sh.p.k
2. “ZENIT&CO” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INSTITUTI DEKLIADA - ALB
 • The winning bid ALL without vat 1 235 270,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1235270
  Contract date 24-03-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” sh.p.k
  2. “ZENIT&CO” sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” sh.p.k, Vlera: 1235270 lekë pa TVSH
  2. “ZENIT&CO” sh.p.k, Vlera: : 1238435 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2014
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-17561-01-20-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 38 datë 24 Mars 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 42 datë 31 Mars 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data