Open Procurement Albania

Mbikqyrje, Rikonstruksioni dhe riparimi mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Durrës, Njësitë Administrative Nr.5 dhe Rrashbull (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Mbikqyrje, Rikonstruksioni dhe riparimi mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Durrës, Njësitë Administrative Nr.5 dhe Rrashbull (Programi i Rindërtimit)
Reference No. REF-19615-02-14-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 366 000,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-02-2022
Last date of Submitted Documents 25-02-2022
Tender Held Date 25-02-2022
No. of Bidders
Bidders 1. A & E ENGINEERING shpk
2. HMK – Consulting shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • HMK - Consulting
 • The winning bid ALL without vat 2 100 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2100000
  Contract date 26-04-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 168 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. A & E ENGINEERING shpk
  2. HMK – Consulting shpk

  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. A & E ENGINEERING shpk, Vlera: 2143581 lekë pa TVSH
  2. HMK – Consulting shpk, Vlera: 2100000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates është pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-19615-02-14-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 49 datë 15 Prill 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 60 datë 9 Maj 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data