Open Procurement Albania

Shërbime të Publikimit dhe Printimit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
Tender object Shërbime të Publikimit dhe Printimit
Reference No. REF-20600-02-24-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 666 667,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 25-02-2022
Last date of Submitted Documents 07-03-2022
Tender Held Date 07-03-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1. “Univers Reklama”
2. “ONE DESIGNS”
3. “ALBDESIGN PSP”
4. “Inpress”
5. “Genial”
6. “AN&RA”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Inpress SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 327 900,00
  Bidder Announcement date 23-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Deri me 31.12.2022.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Vendim Kpp Nr 554/2022
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Univers Reklama”, për këto arsye:
  - Oferta eshte anomalisht e ulet
  2. “ONE DESIGNS”, për këto arsye:
  - Nuk e plotëson Kriterin 2.3.2 Kontrata e qerase nr. 5130 rep dhe nr. 830 kol., perfundon ne daten 30.09.2022. Afati i perfundimit eshte ne kundershtim me kerkesat e percaktuar ne piken 2.3.2 te DST, sipas te ciles afati i kontrates se qirase duhet te jete minimumi deri me 31.12.2022, e cili eshte edhe afati i ofrimit te sherbimit qe kerkohet nga AK
  3. “Genial”, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur Sigurim Oferte
  4. “AN&RA”, për këto arsye:
  - Sherbime ngjashme kontrata e paraqitur (Lezhe) eshte me objekt furnizim malli dhe jo sherbim.
  5. “ ALBDESIGN PSP”, për këto arsye:
  - Ne dokumentat standarte te tenderit (DST) ne piken 2.3.1 Operatori ekonomik Albdesign PSP Sipas vendimit te KPP-se Nr 501/2022 nuk e permbush kete kriter
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data