Open Procurement Albania

Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shen (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirdite
Tender object Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shen (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. “A.SH. ENGINEERING”shpk
2. “ERALD-G” shpk
3. “IMES-D”shpk & “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk
4. “NOVATECH STUDIO” shpk
5. “PROTOCONS”shpk & “ZENIT&CO” shpk
Reference No. REF-24540-04-10-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 821 580,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Publication Date 12-04-2022
Last date of Submitted Documents 22-04-2022
Tender Held Date 22-04-2022
No. of Bidders
Bidders 1. “A.SH. ENGINEERING”shpk
2. “ERALD-G” shpk 3. “IMES-D”shpk & “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk
4. “NOVATECH STUDIO” shpk
5. “PROTOCONS”shpk & “ZENIT&CO” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “TOWER” shpk, për këto arsye:
  - Plotesimi i deklarates per paraqitje oferte ekonomike te pavarur (Shtojca 4) nuk eshte i sakte, nuk eshte plotesuar pika 6/b.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mirditë REF-24540-04-10-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data