Open Procurement Albania

Mirembajtje e rruges Zhulat

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gjirokastër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gjirokaster
Tender object Mirembajtje e rruges Zhulat
Reference No. REF-42968-09-22-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 493 243,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-09-2022
Last date of Submitted Documents 03-10-2022
Tender Held Date 03-10-2022
No. of Bidders 9
Bidders 1. AIDA KONSTRUKSION
2.MODESTE shpk
3. BEQIRI shpk
4. EUROBETON shpk
5. TEA-D shpk
6. AVDULI shpk
7. SARK shpk
8. JODY-COMPANY shpk
9. ASI-2A CO shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EUROBETON SHPK
 • The winning bid ALL without vat 8 791 509,00
  Bidder Announcement date 21-10-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 10549810
  Contract date 28-10-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 77 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.MODESTE shpk, per arsye:
  -kishte mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.Konkretisht:
  •oferta ekonomike ka gabim aritmetik me te madh se 2% , konkretisht vlera e ofruar 9 924 050 – vlera e sakte 8 921 036 = 1 003 014 leke pa tvsh, 2% I vleres se ofertes ekonomike 198 481 leke.

  2. BEQIRI shpk, per arsye:
  -kishte mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. Konkretisht:
  • Ne zerin e preventivit Riparim Tombinosh analize 3.244 Struktura monolite betoni C20/25 per sasine 108.2 m3 nuk eshte ofertuar nga operatori.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 156 datë 14 Nëntor 2022
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
  Relacion Teknik
  Grafik i Punimeve

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data