Open Procurement Albania

Rikonstruksion i palestrave dhe terreneve Sportive, Shkolla e Mesme e Bashkuar "Luigj Gurakuqi", Elbasan

Procuring Authority / Buyer Local Unit Elbasan
Procuring Authority / Buyer Bashkia Elbasan
Tender object Rikonstruksion i palestrave dhe terreneve Sportive, Shkolla e Mesme e Bashkuar "Luigj Gurakuqi", Elbasan
Reference No. REF-39680-08-24-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 41 069 986,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 25-08-2022
Last date of Submitted Documents 09-09-2022
Tender Held Date 09-09-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“BAJRAMI N.” sh.p.k
2.“BLERIMI” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BLERIMI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 37 000 000,00
  Bidder Announcement date 23-09-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -BAJRAMI N. sh.p.k., per arsye:
  -Nuk ka deklaruar ne shtojcen 8 te vetedeklarimit/nuk ka paraqitur asnje dokumentacion qe te vertetoje se ka te punesuar si punonjes te kualifikuar 2 saldatorë , duke mos permbushur kerkesen e parashikuar ne piken 2.3.5 te kapacitetit teknik, te kritereve te veçanta per kualifikim.
  -Nuk ka paraqitur kontrate noteriale furnizimi me prodhuesin/t ose distributorin/ët zyrtare te tyre per furnizimin me tapet rezine sintetike per fushe basketbolli, parket per palester, rrjete teli e plastifikuar, profile metalike, boje hidroplastike, polisterol kompakt, pllaka trotuari duke mos permbushur kerkesen e parashikuar ne2.3.11 te kapacitetit teknik, te kritereve te veçanta per kualifikim.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for BLERIMI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BLERIMI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for BLERIMI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BLERIMI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
  Grafiku i Punimeve

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data