Open Procurement Albania

Riforcim godine banimi 10-11 kate mbi toke dhe nje kat nen toke , rruga Neki Libohova nr..15, rruga Abaz Celkupa nr. 26, kod GIS: 24907, 24923

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durrës
Tender object Riforcim godine banimi 10-11 kate mbi toke dhe nje kat nen toke , rruga Neki Libohova nr..15, rruga Abaz Celkupa nr. 26, kod GIS: 24907, 24923 (Programi i Rindertimit)

Burimi i Financimit: Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 181, datë 30.03.2022, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë, Durrës, Shijak, Lezhë dhe Krujë”, në masën 2’303’173’480 (dy miliardë e treqind e tre milionë e njëqind e shtalëdhjetë e tre mijë e katërqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH, për t’u përdorur në formën e transfertës së pakushtëzuar. Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 99, datë 29.09.2022, “Për Miratimin e përdorimit dhe detajimit të fondit të rindertimit.
Reference No. REF-51015-11-23-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 35 445 341,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-11-2022
Last date of Submitted Documents 05-12-2022
Tender Held Date 05-12-2022
No. of Bidders 3
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
1. EURONDERTIMI 2000 shpk
2. INERTI shpk
3. BOE RAJLI NDERTIM shpk+G.P.G. COMPANY shpk

Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.BOE RAJLI NDERTIM shpk & G.P.G. COMPANY shpk -35.445.341 Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "RAJLI NDERTIM" SHPK - "GPG COMPANY" SHPK
 • The winning bid ALL without vat 35 445 341,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 35329132
  Contract date 22-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 56 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions Vlera e kontrates eshte pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "RAJLI NDERTIM" SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "RAJLI NDERTIM" SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for "RAJLI NDERTIM" SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "RAJLI NDERTIM" SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for "GPG COMPANY" SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "GPG COMPANY" SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for "GPG COMPANY" SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "GPG COMPANY" SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-51015-11-23-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 172 datë 16 Dhjetor 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 178 datë 29 Dhjetor 2022
  Grafiku i Punimeve
  Studim Inxhiniero-Sizmiologjik
  Raport Vleresimi Mbi vleresimin e aftesise mbajtese strukturore te objektit ekzistues
  Raport Gjeologjik

  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data