Open Procurement Albania

Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Nj. A. Rrëshen” dhe “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Nj. A. Rrëshen”, Bashkia Mirditë. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirdite
Tender object Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Nj. A. Rrëshen” dhe “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Nj. A. Rrëshen”, Bashkia Mirditë. (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. “A.SH. ENGINEERING”shpk
2. “ERALD-G” shpk
3. “IMES-D”shpk & “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk
4. “NOVATECH STUDIO” shpk
5. “PROTOCONS”shpk & “ZENIT&CO” shpk
Reference No. REF-24540-04-10-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-04-2022
Last date of Submitted Documents 22-04-2022
Tender Held Date 22-04-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. “A.SH. ENGINEERING”shpk
2. “ERALD-G” shpk 3. “IMES-D”shpk & “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk
4. “NOVATECH STUDIO” shpk
5. “PROTOCONS”shpk & “ZENIT&CO” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NOVATECH STUDIO
 • The winning bid ALL without vat 426 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 426000
  Contract date 21-06-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “TOWER” shpk, për këto arsye:
  - Plotesimi i deklarates per paraqitje oferte ekonomike te pavarur (Shtojca 4) nuk eshte i sakte, nuk eshte plotesuar pika 6/b.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. “A.SH. ENGINEERING”shpk
  2. “ERALD-G” shpk 3. “IMES-D”shpk & “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk
  4. “NOVATECH STUDIO” shpk
  5. “PROTOCONS”shpk & “ZENIT&CO” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “A.SH. ENGINEERING”shpk,, Vlera: 4648420 lekë pa TVSH
  2. “ERALD-G” shpk, Vlera: 4272798 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2014
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mirditë REF-24540-04-10-2022
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Formular i Lidhjes se Kontrates

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data