Open Procurement Albania

Shërbim transporti materialesh sipas marrëveshjes me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në Bashkinë Mat

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mat
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mat
Tender object Shërbim transporti materialesh sipas marrëveshjes me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në Bashkinë Mat
Reference No. REF-94635-02-06-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 640 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
Tender Publication Date 07-02-2024
Last date of Submitted Documents 19-02-2024
Tender Held Date 19-02-2024
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 98, pika 1 gërma “b”: “b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mat REF-94635-02-06-2024
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 13 datë 4 Mars 2024
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Shërbim transporti materialesh sipas marrëveshjes me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në Bashkinë Mat

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Mat
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Mat
  Tender object Shërbim transporti materialesh sipas marrëveshjes me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në Bashkinë Mat
  Reference No. REF-92990-01-10-2024
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 640 000,00
  Type of Contract
  Procurement Method Simplified open procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 11-01-2024
  Last date of Submitted Documents 22-01-2024
  Tender Held Date 22-01-2024
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 98, pika 1 gërma b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mat REF-92990-01-10-2024
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 4 datë 29 Janar 2024
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data