Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
71 4289 42,599 310,015,520,040 31,147 242,294,196,679 242,289,556,241

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Elbasan Loti II: Blerje produkte ushqimore për Qendrën Sociale Balashe 1,894,129 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Elbasan Loti IV: Blerje mish për Qendrën Sociale Balashe 2,578,333 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Elbasan Loti I: Blerje fruta - perime - vezë për Qendrën Sociale Balashe 1,021,191 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Elbasan Loti III: Blerje produkte bulmeti për Qendrën Sociale Balashe 970,414 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Elbasan Loti V: Blerje bukë për Qendrën Sociale Balashe 680,300 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Kamëz Ndertim rruga"Skenderbeu" 73,878,487 Re-Proclaimed and Announced the Winner ALMO KONSTRUKSION 69,916,835.00
Local Unit Kamëz Nërtim rrugët (Rr. “William Shekspir” + Rr.”Sami Frashëri” + Rr. “Dituria” +Rr. “Isuf Gërvalla” + Rr. “Brezaret”+ Rr. “Daniel Alia”) 55,493,000 Announced the Winner EVEREST SHPK 54,393,320.00
Local Unit Kamëz Nd. Rr.”Albanët” + Rrugicat në Valias + Rr.”Këmbanët” + Trotuaret në Rr.”Amsterdam” Valias i Ri. 62,386,798 Announced the Winner Ndregjoni SHPK 60,926,830.00
Local Unit Tiranë “Blerje biçikleta për Policinë Bashkiake”. 2,040,000 Announced Procurement
Local Unit Përmet Shërbime riparimi, mirëmbajtje automjetesh dhe pjesë këmbimi për vitin 2022 1,096,700 Announced Procurement
Local Unit Vlorë "NSHP, SINJALISTIKA" 2,499,329 Announced Procurement
Local Unit Selenicë Riparim rruge me rere bituminoze 1,500,000 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Riparime te shtresave asfaltike ne Nj.Administrative dhe ne Bashkine Librazhd 4,156,064 Announced Procurement
Local Unit Prrenjas “Ndërtim i ujësjellesit Vishok-Lagjia Sharre, Njësia Administrative Stravaj” 2,258,556 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Mirembajtje kanali ujites Rezervuari Grabovice-Krasta e Blaces 1,635,176 Announced Procurement
Local Unit Has “Rehabilitim dhe pastrim siperfaqe pyjore”. 1,833,333 Announced Procurement
Local Unit Maliq Rrjeti i brendshem ujesjellesa 12,499,941 Announced Procurement
Local Unit Vlorë “Blerje Kapak Pusetash + Zgara Metalike ” 8,913,900 Announced the Winner DOKSANI-G SHPK 7,490,000.00
Local Unit Tiranë Blerje kancelari 1,396,650 Announced the Winner MARKETING & DISTRIBUTION 919,858
Local Unit Malësi e Madhe Sistemim asfaltim rruga Bogiq 12,244,664 Announced Procurement
Local Unit Fushë-Arrëz Sistemim, asfaltim, ndriçim rruga urbane "Rinia" Qyteti Fushe-Arrez 12,540,545 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje Sinjalistike Rrugore 1,459,333 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje materiale elektrike 6,666,211 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje Kabina Sherbimi 3,195,666 Announced Procurement
Local Unit Durrës Blerje materiale elektrike, viti 2022 9,943,574 Announced Procurement
Local Unit Dibër Sistemim te rruges se lagjjes "Shehat Shehu", Bashkia Diber 2022. 4,166,995 Announced Procurement
Local Unit Cërrik “Rikonstruksion i stacionit te pompave SP 97 Uzina” 4,946,204 Announced Procurement
Local Unit Fushë-Arrëz Ndertim vepra arti ura ne rruget auto-rurale lagjia Arifaj dhe lagjia Likaj Njesia Administrative Qafe-Mali 2,129,753 Announced Procurement
Local Unit Berat Hartim projekti “Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit zona Industriale (ish rezervat e shtetit-Ura e Hanit)”, linjës së dërgimit dhe “Ndërtim Kanalizime të Ujrave të Ndotura” Zona ish-MCR, Rr. Gaqi Gjika, Bashkia Berat” 9,325,598 Announced the Winner “KKG PROJECT” shpk & “LEAD CONSULTING” Shpk & “IDEAL Design & Services” Shpk 8,338,983.00
Local Unit Dimal Sistem i menaxhimit të kontratave 2,330,000 Announced the Winner Smart Processes sh.p.k 2,242,360.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data