Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4904 49,446 388,156,460,243 36,591 308,407,220,425 301,857,032,366

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Blerje herbicide dhe pesticide 1,075,998 Re-Proclaimed and Announced the Winner EGIAN MED 880,500.00
Local Unit Pustec Blerje fadrome 9,125,000 Announced the Winner START CO SHPK 7,899,990.00
Local Unit Tiranë Blerje lënd djegëse për përdorim teknik, civil dhe industrial 47,210,650 Announced the Winner RESULI-ER SHA 37,895,663.00
Local Unit Berat Blerje karburant per nevojat e Bashkise Berat dhe drejtorive vartese” 24,394,666 Announced the Winner "GEGA CENTER GKG" 24,394,666.00
Local Unit Tepelenë Blerje pajisje mobileri për arsimin bazë shkolla 9-vjecare “Avni Rustemi” në Bashkinë Tepelenë 3,578,647 Announced the Winner ERZENI/SH 2,424,690.00
Local Unit Berat Blerje artikuj ushqimor per Qendren Lira 3,696,455 Announced the Winner 4 S 3,630,268.00
Local Unit Kamëz Furnizim vendosje sinjalistike rrugore vertikale (semaforë) 11,380,125 Announced the Winner ALComm Solutions shpk 8,535,908.00
Local Unit Tiranë Shërbim mirëmbajtje për pajisjet e kondicionimit 23,333,325 Announced Procurement
Local Unit Vau i Dejës Blerje dru zjarri per ngrohje 3,483,810 Announced Procurement
Local Unit Durrës Blerje pjese kembimi 8,994,855 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Mbikqyrje punimesh per objektin “Rikonstruksion i rrjetit te linjes se furnizimit te ujesjellesit nga Impianti i Bovilles - Depo Maloku, Bashkia Kamez”. 1,363,426 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Rroba pune uniforma 1,020,360 Announced Procurement
Local Unit Prrenjas Transporti i mbetjeve urbane për në Incenerator (Elbasan) 4,512,667 Announced Procurement
Local Unit Krujë Blerje goma për automjetet e Bashkisë Krujë 1,874,600 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Studim Projektime në programin e Kulturës dhe Turizmit”. 23,992,185 Announced the Winner
Local Unit Fier Blerje kancelari dhe letër 6,663,956 Announced the Winner InfoSoft Office 5,517,000.00
Local Unit Korçë Ushqime 28,333,333 Announced the Winner GEA SHPK 28,280,700.00
Local Unit Tiranë Furnizim vendosje dyer druri në objektet arsimore dhe godinat publike 13,120,468 Announced the Winner 2Z KONSTRUKSION SHPK 11,775,330.00
Local Unit Konispol BLERJE KARBURANTI 12,500,000 Announced the Winner LALI 12,500,000.00
Local Unit Pogradec Blerje Pajisje mobilerie për shkollën “Myredin Bashalli, Lin 2,430,776 Announced the Winner ERZENI/SH 1,564,760.00
Local Unit Sarandë Blerje materiale per shtim rrjeti elektrik 6,666,000 Announced the Winner ERVIN LUZI 4,594,800.00
Local Unit Durrës Blerje Bateri per Automjete 1,339,200 Announced the Winner Alked Kopaçi 1,042,000.00
Local Unit Durrës Blerje Vegla dhe Paisje Pastrimi 4,599,990 Announced the Winner Malvina Visoka 4,528,000.00
Local Unit Berat MBIKQYRJE PUNIMESH PER OBJEKTIN “NDËRTIM I SHKOLLËS 9-VJECARE "22 TETORI" DHE PARKIM NENTOKESOR 3,748,963 Announced Procurement
Local Unit Korçë Mirembajtja e programit te menaxhimit te taksave 1,666,666 Announced the Winner DATECH 1,666,666.00
Local Unit Tiranë Blerje bileta për sistemet e parkimit 9,299,333 Announced Procurement
Local Unit Bulqizë Blerje vegla pune. 1,715,832 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Asfaltim I rrugës Para shkollës , fshati Suk 1, L=400+350 ml , b=4m+2x0.5 bankine" 6,779,547 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Asfaltim i rrugës Priftanjakët,fshati Strum,L=80ml,b=4m+0.5 bankine 5,849,217 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Rikonstruksion I rrugës "Kozma Prifti", fshati Marinëz,(905+265 ml , b=4m+0.5 bankin) 11,637,089 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data