Open Procurement Albania

Blerje Karburanti Diesel D1 dhe Benzinë

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë
Tender object Blerje Karburanti Diesel D1 dhe Benzinë
Reference No. REF-68181-02-17-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 64 166 667,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-02-2017
Last date of Submitted Documents 16-03-2017
Tender Held Date 16-03-2017
No. of Bidders 4
Bidders KASTRATI SHPK - A&T SHA - ER PETROL SHPK - ADEM POJANI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ER PETROL SHPK
 • The winning bid ALL without vat Marzh Fitimi 29.9 %
  Bidder Announcement date 27-03-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 53000000
  Contract date 14-04-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Deri me 31-12-2017
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. ADEM POJANI, Nuk ka dorëzuar asnjë ofertë.
  “Kastrati “ shpk, Nuk arriti të plotësonte kërkesat e tenderit konkretisht, 1.Kriteret e Veçanta, pika 2.2 Vërtetim lëshuar nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2015 dhe 2016, si për NIPT-in kryesor ashtu edhe për NIPT-et sekondare.
  3. A dhe T sha, Nuk arriti të plotësonte kërkesat e tenderit konkretisht, Tek Kapaciteti Teknik pika 7 Nuk ka parqitur nje deklarate ku duhet të deklarojë, se merr përsipër furnizimin në stacione të shitjes së karburanteve me pakicë me shërbim 24, me karte elektronike Si dhe gjithashtu nuk ka dorezuar nje kontrate e cila te na vertetoje se shoqeria eshte e paisur me karte elektronike sic eshte kerkuar ne DT.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.15 - DT.18-04-2017
  Signing of the Contract NR.18 - DT.08-05-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data