Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugës në fshatin Gramsh, Njësia Administrative Dushk

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lushnje
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lushnje
Tender object Rikonstruksioni i rrugës në fshatin Gramsh, Njësia Administrative Dushk
Reference No. REF-69407-02-27-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 47 175 418,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-02-2017
Last date of Submitted Documents 27-03-2017
Tender Held Date 27-03-2017
No. of Bidders 9
Bidders Company Riviera 2008 SHPK - SHKELQIMI 07 SHPK - BIBA X SHPK - SHENDELLI SHPK - KACDEDJA SHPK - B 93 SHPK - BOSHNJAKU B SHPK - ADEM POJANI - G.P.G. COMPANY SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 44 693 697,00
  Bidder Announcement date 24-04-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 53632436.4
  Contract date 05-05-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 62 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. “Company Riviera 2008 “ shpk për arsyet e mëposhtme: Oferta eshte nen koston e prodhimit , gje e cila do te ulte parametrat teknike te investimit. Deklarata e angazhimit te makinerive te shoqerise ”COMPANY RIVIERA 2008” shpk nuk pranohet pasi mjetet e saj te siperpermendura do te jene te anagazhuara ne zbatimin e objektit : ”Sistemim asfaltim i segmentit rrugor Hajdaraj , Njesia Administrative Dushk ”.Kjo shoqeri me kapacitetin e saj teknik nuk verteton qe mund te kryeje punimet ne dy objekte te ndryshme njekohesisht.
  2. Shoqeria ” SHKELQIMI 07 ” shpk, Eskavatoret me goma te paraqitur , nuk jane te pajisur me dokumentacionin e nevojshem te qarkullimit. Fadroma gjithashtu nuk eshte e pajisur me dokumentacionin e nevojshem te qarkullimit.
  3. BIBA - X ” shpk, Shoqeria “ BIBA – X” shpk rezulton me debi prane OSHEE. Shoqeria “ BIBA – X” shpk rezulton me debi prane Drejtorise Rajonale te Tatimpagueseve te Medhenj Tirane, kjo gje bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit. Shoqeria “ BIBA – X” shpk nuk ka paraqitur vertetime per shlyerjen e taksave vendore dhe tarifave vendore per vitin 2016 nga Bashkia Tirane dhe nga Bashkia Corovode.
  4. Shoqeria ” SHENDELLI ” shpk, Shoqeria “ SHENDELLI” shpk nuk ka paraqitur eskavatore me goma te pajisur me dokumentacionin e nevojshem te qarkullimit. Shoqeria nuk ka paraqitur pajisjen deflektometer per matjen e shtresave te asfaltit , por ka paraqitur nje instrument nivelimi , pajisje e cila nuk eshte e barasvlefsheme me te . Kjo gje bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit.
  5. KACDEDJA ” shpk, Punet e ngjashme te paraqitura nga shoqeria “ KACDEDJA “ shpk nuk plotesojne kriterin e punes se ngjashme ne perputhje me Dokumentat Standarte te Tenderit. hoqeria nuk ka paraqitur pajisjen deflektometer per matjen e shtresave te asfaltit , por ka paraqitur nje instrument nivelimi , pajisje e cila nuk eshte e barasvlefsheme me te.
  6 . B – 93 ” shpk, Eskavatoret me goma te paraqitur , nuk jane te pajisur me dokumentacionin e nevojshem te qarkullimit. Shoqeria “ B – 93 “ shpk nuk ka paraqitur pajisjen deflektometer per matjen e shtresave te asfaltit , por ka paraqitur nivelues betoni , pajisje e cila nuk eshte e barasvlefsheme me te.
  7 . BOSHNJAKU B” shpk, Eskavatoret me goma te paraqitur , nuk jane te pajisur me dokumentacionin e nevojshem te qarkullimit. Ne Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik pika 6 kerkoheshin 3 autobetoniera me dokumentacion te sakte , ndersa shoqeria “ BOSHJAKU.B “ shpk ka paraqitur 6 autobetoniera me mangesi ne dokumentacion.
  8. “ADEM POJANI ” shpk, Eshte ngarkuar ne sistem vetem nje flete te bardhe bosh dhe asnje lloj dokumentacioni tjeter.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.17 - DT.02-05-2017
  Signing of the Contract NR.19 - DT.15-05-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data