Open Procurement Albania

Qendra e qytetit të ri, sheshi para ish Këshillit të Rrethit, Bulqizë - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Cancellation of the tender procedure two or more times
 • Cancellation of the tender procedure two or more times

Procuring Authority / Buyer Local Unit Bulqizë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Bulqizë
Tender object Qendra e qytetit të ri, sheshi para ish Këshillit të Rrethit, Bulqizë - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.
Reference No.  REF-21076-07-17-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 334 523,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 18-07-2017
Last date of Submitted Documents 10-08-2017
Tender Held Date 10-08-2017
No. of Bidders 2
Bidders ALB-KON SHPK & BE-IS SHPK
EGLAND SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-KON SHPK - BE-IS SHPK
 • The winning bid ALL without vat 20 177 955,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 24213546
  Contract date 23-08-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  U skualifikua ofertuesi i meposhtem per arsyet :
  1. “EGLAND” shpk per arsye sepse nuk ka :
  a.Operatori ekonomik nuk ka paraqitur deklerate per specifikimet teknike.
  b. Deklerate per konfliktin e interest.
  c. Deklerate per disponueshmerine e mjeteve.
  d. Nuk ka paraqitur vertetim nga banka ne kohen dhe vleren e kerkuar ne DST.
  e. Nuk ka pune te ngjashme ne vleren e kerkuar ne DST.
  f. Nuk ka paraqitur deklerate per pune ne process per vitin 2016, 2017.
  g. Nuk ka parqitur deklerate me ane te se ciles te percaktoj drejtuesin teknik te punimeve ne objekt,
  h. Nuk ka drejtues teknik inxhinier mekanik,
  i. Nuk ka numerin e kerkuar te punonjesve.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.34 - DT.28-08-2017
  Signing of the Contract NR.34 - DT.28-08-2017
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 8, datë 13.2.2017

  Qendra e qytetit të ri, sheshi para ish Këshillit të Rrethit, Bulqizë

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Bulqizë
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Bulqizë
  Tender object Qendra e qytetit të ri, sheshi para ish Këshillit të Rrethit, Bulqizë
  Reference No. REF-17154-06-08-2017
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 334 523,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
  Tender Publication Date 09-06-2017
  Last date of Submitted Documents 03-07-2017
  Tender Held Date 03-07-2017
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Asnje nga ofertat e paraqitura nuk perputhet me kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit dhe si pasoje e kesaj kjo procedure Anullohet.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement NR.29 - DT.24-07-2017

  Qendra e qytetit të ri, sheshi para ish Këshillit të Rrethit, Bulqizë

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Bulqizë
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Bulqizë
  Tender object Qendra e qytetit të ri, sheshi para ish Këshillit të Rrethit, Bulqizë
  Reference No. REF-75203-03-30-2017
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 334 523,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 31-03-2017
  Last date of Submitted Documents 24-04-2017
  Tender Held Date 24-04-2017
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Ne prokurimin per proceduren me objekt: Qendra e qytetit te ri, sheshi para ish Keshillit te Rrethit, Bulqize", asnje nga ofertat e paraqitura nuk perputhet me kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit dhe si pasoje e kesaj kjo procedure Anullohet.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement NR.23 - DT.12-06-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data