Open Procurement Albania

Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Sarandës

Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti i Kontrates “Dhënia me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Sarandës.

- Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim).
- Burimi i financimit: Investim privat
- Numri i referencës: REF-09417-10-25-2021
_________________________

- Vlera e investimit e projektit nuk duhet te përllogaritet nga ofertuesit me e vogel se 34,320,000 Euro pa TVSH ( Shtojca 9 e DPK).
_________________________
Projekt koncesionar/PPP “Për Ndërtimin, Operimin dhe Transferimin e Aeroportit të Sarandës është propozimi i kerkuar i miratuar nga Autoriteti Kontraktues. Pozicioni gjeografik
- Vendndodhja e parashikuar e objektit është ne zonen e Finiqit, te Sarandes.
- Aeroporti i Sarandës ndodhet rreth 6 km larg qyetit të Sarandës, pranë rrugës nacionale, 20 m mbi nivelin e detit. Në perimetrin e zonës së projektit të distancuar prej tij ndodhen fshatrat Cukë, Caush, Aliko, Neohor, Dritas, Plaga e Re, Skate. Nga ana perëndimore, zona e projektit kufizohet me kodrat ku shtrihet fshati “Lekures” me kështjellën e tij dhe përtej kodrave shtrihet qyteti i Sarandës. Lumi Bistrica përshkon zonën e projektit përgjatë kësaj ane. Në anën jugore kufizohet nga Liqeni i Butrintit.
_________________________

Kërkesat teknike të Projektit

- Para fillimit të punimeve, bazuar në Planin Përdorimin e Tokës (Master Plani i Nivelit të Lartë) të Aeroportit Ndërkombëtar të Sarandës, Koncesionari do të përgatisë, Projektimin e Detajuar si dhe Master Planin e Aeroportit, duke përfshirë terminalin e pasagjerëve, rrugët e sigurisë së perimetrit, rrugët e lidhese te pistes me vendqendrimin e avionit, rrugët e automjeteve përbrenda, vendqendrimin e avioneve, pistën, kullën e kontrollit të trafikut ajror, parkingjet, ndërtesën administrative. Për të gjitha ambientet e përmendura, Koncesionari duhet të paraqesë vizatimet përkatëse.
- Një Plan i Përgjithshëm i Zonës së Terminalit (ndërtesa dhe platforma dhe vizatimet përkatëse)
- Një Koncept Projekt i ndërtesës së Terminalit të pasagjerëve që tregon përmasat e secilës zonë veçmas sipas vizatimeve përkatëse, dhe bashkimin e një planifikimi të tillë nëse ndërtimi i terminalit do të tërhiqet nga faza
-Përshkrimi i mënyrës së ndriçimit dhe specifikimi i llojit të ndriçimit për Terminalin e Pasagjerëve, si dhe të gjitha zyrat dhe vendet publike dhe kullën e kontrollit të trafikut ajror, në përputhje me vizatimet përkatëse
-Koncesionari do të zhvillojë dhe azhurnojë vazhdimisht (çdo 5 vjet) Master Planin e Aeroportit Ndërkombëtar të Sarandës.
Koncesionari do të sigurojë që Terminali, pas fillimit të operacioneve dhe para fillimit të zgjerimit të tij, duhet te akomodoje jo me pak se 130 000 pasagjerë në vit, dhe ekuivalentin e 300 pasagjerëve në orë nën Nivelin e TPHP (Pasagjeri Total i Orës së Pikut).
-Koncesionari do të sigurojë që sipërfaqja totale e Fazës së Parë të Terminalit të Ri të jetë së paku 5,000 metra katrorë.
( Shtojca 13 e DPK)
_________________________

Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Anuluar Procedura
Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 26-11-2021
  Data e mbajtjes se koncesionit 26-11-2021
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35 vjet
  Data e shpalljes se koncesionit 26-10-2021
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit nuk është dorëzuar asnjë ofertë brenda afateve kohore, pra nuk ka patur pjesëmarrës në garë.
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i kontrates
  DOKUMENTAT E PROCEDURËS KONKURRUESE “DHËNIA ME KONCESIONPARTNERITET PUBLIK PRIVAT

  Dhenie me Koncesion/PPP per projektimin, ndertimin, operimin, mirembajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Sarandës

  Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
  Objekti i Kontrates “Dhënia me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Sarandës.

  - Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim).
  - Burimi i financimit: Investim privat
  - Numri i referencës: REF-02135-08-02-2021
  _________________________

  - Vlera e investimit e projektit nuk duhet te përllogaritet nga ofertuesit me e vogel se 34,320,000 Euro pa TVSH ( Shtojca 9 e DPK).
  _________________________
  Projekt koncesionar/PPP “Për Ndërtimin, Operimin dhe Transferimin e Aeroportit të Sarandës është propozimi i kerkuar i miratuar nga Autoriteti Kontraktues. Pozicioni gjeografik
  - Vendndodhja e parashikuar e objektit është ne zonen e Finiqit, te Sarandes.
  - Aeroporti i Sarandës ndodhet rreth 6 km larg qyetit të Sarandës, pranë rrugës nacionale, 20 m mbi nivelin e detit. Në perimetrin e zonës së projektit të distancuar prej tij ndodhen fshatrat Cukë, Caush, Aliko, Neohor, Dritas, Plaga e Re, Skate. Nga ana perëndimore, zona e projektit kufizohet me kodrat ku shtrihet fshati “Lekures” me kështjellën e tij dhe përtej kodrave shtrihet qyteti i Sarandës. Lumi Bistrica përshkon zonën e projektit përgjatë kësaj ane. Në anën jugore kufizohet nga Liqeni i Butrintit.
  _________________________

  Kërkesat teknike të Projektit

  - Para fillimit të punimeve, bazuar në Planin Përdorimin e Tokës (Master Plani i Nivelit të Lartë) të Aeroportit Ndërkombëtar të Sarandës, Koncesionari do të përgatisë, Projektimin e Detajuar si dhe Master Planin e Aeroportit, duke përfshirë terminalin e pasagjerëve, rrugët e sigurisë së perimetrit, rrugët e lidhese te pistes me vendqendrimin e avionit, rrugët e automjeteve përbrenda, vendqendrimin e avioneve, pistën, kullën e kontrollit të trafikut ajror, parkingjet, ndërtesën administrative. Për të gjitha ambientet e përmendura, Koncesionari duhet të paraqesë vizatimet përkatëse.
  - Një Plan i Përgjithshëm i Zonës së Terminalit (ndërtesa dhe platforma dhe vizatimet përkatëse)
  - Një Koncept Projekt i ndërtesës së Terminalit të pasagjerëve që tregon përmasat e secilës zonë veçmas sipas vizatimeve përkatëse, dhe bashkimin e një planifikimi të tillë nëse ndërtimi i terminalit do të tërhiqet nga faza
  -Përshkrimi i mënyrës së ndriçimit dhe specifikimi i llojit të ndriçimit për Terminalin e Pasagjerëve, si dhe të gjitha zyrat dhe vendet publike dhe kullën e kontrollit të trafikut ajror, në përputhje me vizatimet përkatëse
  -Koncesionari do të zhvillojë dhe azhurnojë vazhdimisht (çdo 5 vjet) Master Planin e Aeroportit Ndërkombëtar të Sarandës.
  Koncesionari do të sigurojë që Terminali, pas fillimit të operacioneve dhe para fillimit të zgjerimit të tij, duhet te akomodoje jo me pak se 130 000 pasagjerë në vit, dhe ekuivalentin e 300 pasagjerëve në orë nën Nivelin e TPHP (Pasagjeri Total i Orës së Pikut).
  -Koncesionari do të sigurojë që sipërfaqja totale e Fazës së Parë të Terminalit të Ri të jetë së paku 5,000 metra katrorë.
  ( Shtojca 13 e DPK)
  _________________________

  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i koncesionit Anuluar Procedura
  Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 23-09-2021
  Data e mbajtjes se koncesionit 23-09-2021
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35 vjet
  Data e shpalljes se koncesionit 03-08-2021
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve kohore të dorëzimit të ofertave, pra nuk ka patur pjesëmarrës në garë.
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i kontrates
  DOKUMENTAT E PROCEDURËS KONKURRUESE TË KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data