Open Procurement Albania

Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim i segmentit rrugor Kashar-Pezë-Lekaj dhe Lloji i Kontratës “Punë” (Koncesion/PPP).

Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti i Kontrates Koncesion/PPP : Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim i segmentit rrugor Kashar-Pezë-Lekaj
Vendndodhja e objektit te kontratës: Gjurma e kësaj rruge fillon pranë nyjës së Kasharit në seksionin Tiranë - Durrës dhe përfundon me nyjën pranë seksionit rrugor Plepa – Rrogozhinë (pranë zonës së Lekaj).

Numri i referencës : REF-37642-08-01-2022

Forma e kontratës: Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim (Koncesion/PPP);
Vlera e parashikuar e projektit: 474 869 965 Euro (pa TVSH).
Burimi i financimit: Investim privat


__________________________________________________

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin për dhënien me konçesion/partneritet publik privat per projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Kashar-Pezë-Lekaj.
Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një procedure konkurruese (procedurë e hapur) sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të specifikuara në këtë dokument.
Kohëzgjatja e kontratës koncesionare/PPP do të jetë 35 (tridhjetë e pesë) vjet nga hyrja në fuqi e saj.
Kjo Kontrate hyn ne fuqi pas nënshkrimit nga palët dhe pas botimit te Vendimit te Keshillit te Ministrave te miratimit te saj ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise.

Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
Kompania Koncesionare
 • J91815014U-J68007522L-K02715414M-L42215009L-K77524909Q-L62115002A-K72113010E
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-09-2022
  Data e mbajtjes se koncesionit 30-09-2022
  Nr. i Operatoreve Konkurues 2
  Operatore Konkurues 1.Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Gjoka Konstruksion” sh.a, “Junik” sh.p.k., “Cobial” sh.p.k, “Pepa Group” sh.p.k, “UDHA” sh.p.k., “Geoportal” sh.p.k. dhe “A&E Engineering” sh.p.k
  2. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “4 AM” sh.p.k., “G.P.G Company” sh.p.k, “Seed Consulting” sh.p.k., “EN-EZ Insaat Sanayi ve Ticaret” A.S dhe “Dricons” sh.p.k

  Eshte shpallur fituese oferta: Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Gjoka Konstruksion” sh.a & “Junik” sh.p.k.& “Cobial” sh.p.k. & “Pepa Group”sh.p.k & “UDHA” sh.p.k. &“Geoportal” sh.p.k. & “A&E Engineering” sh.p.k- me vlere 474,869,965 Euro pa TVSH.
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare 474 869 965 Euro
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35 vjet
  Data e shpalljes se koncesionit 02-08-2022
  Oferta fituese Leke pa TVSH 474,869,965 Euro pa TVSH (Vlere Investimi )
  Data e shpalljes se fituesit 13-02-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i kontrates
  Shtojcë - Kushtet Teknike të Kontratës (K.T.K.)
  Njoftimi i Fituesit
  DST
  Kontrate Koncesioni
  Studim Fizibiliteti 1
  Studim Fizibiliteti 2
  Harte 1
  Harte 2
  Harte 3
  Harte Kashar-Lekaj

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data