Open Procurement Albania

Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim i segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier dhe Lloji i Kontratës “Punë” (Koncesion/PPP).

Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti i Kontrates Koncesion/PPP : Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim i segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier
Vendndodhja e objektit te kontratës: Gjurma e kësaj rruge fillon pranë nyjës së Milotit dhe përfundon pranë rrethrrotullimit të Thumanës. Aksi shtrihet në rrugën kombëtare SH1(A1):

Numri i referencës : REF-37643-08-01-2022

Forma e kontratës: Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim (Koncesion/PPP);
Vlera e parashikuar e projektit: 44 620 189 Euro (pa TVSH).
Burimi i financimit: Investim privat


__________________________________________________

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin për dhënien me konçesion/partneritet publik privat per projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier.
Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një procedure konkurruese (procedurë e hapur) sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të specifikuara në këtë dokument.
Kohëzgjatja e kontratës koncesionare/PPP do të jetë 35 (tridhjetë e pesë) vjet nga hyrja në fuqi e saj.
Kjo Kontrate hyn ne fuqi pas nënshkrimit nga palët dhe pas botimit te Vendimit te Keshillit te Ministrave te miratimit te saj ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise.

Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
Kompania Koncesionare
 • M31409051C
 • AFL
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-09-2022
  Data e mbajtjes se koncesionit 30-09-2022
  Nr. i Operatoreve Konkurues 1
  Operatore Konkurues 1. “Fusha” sh.p.k. &“Agbes &Construksion” sh.p.k. & “Albavia” sh.p.k. & “Kupa” sh.p.k & “Ante-Group” sh.p.k.& “Klodioda” sh.p.k. & “A.L.T.E.A. & Geostudio 2000” & “Sphaera” sh.p.k
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • J61922018S-K32807432-J81527001Q-K51615512C-J62904100D-K51813002H-J62026003M-J81809003U
 • “Fusha” sh.p.k. &“Agbes Construksion” sh.p.k. & “Albavia” sh.p.k. & “Kupa” sh.p.k & “Ante-Group” sh.p.k.& “Klodioda” sh.p.k. & “A.L.T.E.A. dhe Geostudio 2000” & “Sphaera” sh.p.k
 • Kosto koncesionare Euro
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35 vjet
  Data e shpalljes se koncesionit 02-08-2022
  Oferta fituese Leke pa TVSH 320,000,000 Euro pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 14-11-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i kontrates
  Shtojcë - Kushtet Teknike të Kontratës (K.T.K.)
  Njoftim Fituesi

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data