Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Operator Ekonomik Kontraktues Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
30 EDNA - FARMA SHPK 358 447,417,842 354 445,977,792 182,113,314

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 1 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Flakon/Ampule
Lidhur Kontrata EDNA - FARMA SHPK
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 1 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Flakon/Ampule
5,100,000 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 51 leke per njesi
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Furnizim me barin Gadoteric Acid (AS Meglumine Salt)Solution për Injeksion (0,5 MMOL/MLx20ML) Lënde Kontrasti MRI” për një periudhe 24 mujore 7,789,209 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 7,783,600.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder LOT 1Fentanyl 585,125 Lidhur Kontrata EDNA - FARMA SHPK 584,000 leke per njesi.
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 24 Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate 500 ml Flakon
Lidhur Kontrata EDNA - FARMA SHPK
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 25 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Ampule
Lidhur Kontrata EDNA - FARMA SHPK
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19 .
Loti 3 Imipenem + Cilastattine (500mg+500) x 20ml 500 mg + 500 mg Flakon
Lidhur Kontrata EDNA - FARMA SHPK
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19 .
Loti 3 Imipenem + Cilastattine (500mg+500) x 20ml 500 mg + 500 mg Flakon
50,130,000 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 557 leke per njesi.
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 24 Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate 500 ml Flakon
6,798,000 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 113 leke per njesi.
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 25 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Ampule
459,000 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 51 leke per njesi
Ministria e Shëndetësisë Spitali Rajonal Durrës Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 116 Aminophylline Lidhur Kontrata EDNA - FARMA SHPK
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Loti 2: Anestezi Reanimacion, Fentanyl, 50 mcg/ml - 10ml, Ampule 2,311,200 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 2,304,000.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Loti 1 Lende kontrasti per MRI GADOTERIC ACID (as MEGLUMINE SALT) Solution for injection x 0.5 mmol/ml (Glass vial x 10ml) Flakon 1 doze . 2,564,720 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 2,472,000.00
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Loti 4 Methotraxate 50 mg Gadoteric acid (as Meglumine salt) Solucion for injecionx0.5mmol/ml 1,322,114 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 1,315,875.00
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Loti 1 Fentanyl 50mcg/ml-10ml 849,366 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 849,190.00
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Loti 1 GADOTERIC ACID 1,282,360 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 1 595 (Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar)
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Loti 2 Fentanyl 577,820 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 288,5 leke për njësi të ofruar
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje Medikamente - LOT4: GADOTERIC ACID (as MEGLUMINE SALT) 486,966 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 465 000 leke per njesi
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje Medikamente - LOT5; GADOTERIC ACID (as MEGLUMINE SALT 470,248 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 456,000.00
Spitali Sarandë Spitali Sarandë Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande - Lot 11 Anestezi Reanimacion Fentanyl 50 mcg/ml - 10ml Ampule 57,782 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 288.50 leke per njesi
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Blerje barna per nevojat e Spitalit Korce - Loti 1 Anestezi Reanimacion Fentanyl 288,909 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 288,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 3 Rituximab Biosimilar/origjinato 71,104,924 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 8,710,620.60
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 5 Rituximab Biosimilar/origjinator 6,296,011 Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 6,262,800.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 6 Anti-infektive te pergjithshem Cefuroxime 1500 mg Anuluar Procedura EDNA - FARMA SHPK 246.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 7 Anti-infektive te pergjithshem Ciprofloxacine 200 mg/100 ml - 100 ml Anuluar Procedura EDNA - FARMA SHPK 775.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 11 Anti-infektive te pergjithshem Metronidazole 500 mg/100 ml - 100 ml Anuluar Procedura EDNA - FARMA SHPK 155.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 26 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Sodium bicarbonate 840 mg/10 ml - 10 ml Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 51.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 27 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Sodium Chloride 0.9% - 100 ml Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 89.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 28 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Sodium chloride 0.9% - 500 ml Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 99.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 37 Metabolizmi dhe trakti tretes Omeprazole 40 mg Njoftuar Fituesi EDNA - FARMA SHPK 81.00

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.