Open Procurement Albania

Sherbim mirembajtje ndertimore per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Korçe

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Institucion Kontraktues Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë
Objekti i Tenderit Sherbim mirembajtje ndertimore per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Korçe
Nr. Reference REF-67350-07-29-2020
Vlera / Fondi Limit 7 658 314,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 30-07-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 14-08-2020
Data e mbajtjes se tenderit 14-08-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1) "ALBA KORÇA" SHPK
2) "RAFIN COMPANY" SHPK
3) "MENI" SHPK
4) "XHENGO COMPANY" SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Meni SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 5 815 550,00
  Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër me afat 24 muaj.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. "ALBA KORÇA" SHPK:
  • Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 1, gërmën dh (Ofertuesi duhet të dorëzojë : Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri), të seksionit 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi, Vërtetimin, që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara, të energjisë elektrike, të kontratave të energjisë, që ka operatori ekonomik, që është i regjistruar në Shqipëri.
  • Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 2.3.3, (Për stafin teknik të punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë dokumentat: …. Diplomën përkatëse. Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre), të seksionit 2.3, Për kapacitetin teknik, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi, për punonjësit, me iniciale, H.M dhe A. H, dokumentin origjinal ose kopje të noterizuar të Diplomave përkatëse.

  2. "XHENGO COMPANY" SHPK:
  • Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 2.3.2, (Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë të punësuar dhe të deklaruar…. minimalisht 1 (një) punonjës të punësuar në secilin prej profesioneve/ zanateve, si vijon:….. teknik ndërtimi,….. mekanik. Për stafin e punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë dokumentat: Listë me emrat dhe profesionet/ zanatet e kërkuara për punonjësit), të seksionit 2.3, Për kapacitetin teknik, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti, që nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, të justifikojë, në listën me emrat dhe profesionet, specialistin, me profesion teknik ndërtimi dhe mekanik.

  3. "RAFIN COMPANY" SHPK:
  • “Bazuar në kërkesën për tërheqje nga procedura e prokurimit më datë 24.08.2020.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-67350-07-29-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.