Open Procurement Albania

Autorizim i procedurës për Lejimin e Hyrjes dhe Administrimit të Vaksinave Anti-Covid-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe Përdorimin e tyre në Popullatë.

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Autorizim i procedurës për Lejimin e Hyrjes dhe Administrimit të Vaksinave Anti-Covid-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe Përdorimin e tyre në Popullatë.
_______________________________

Sipas Aktit Normativ Nr. 1, datë 10.1.2021 eshte vendosur " Miratimi i Tekstit Të Marrëveshjes, për Prodhimin Dhe Furnizimin, nga dhe Ndërmjet Pfizer Export Bv , dhe Ministrisë Së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik, dhe Ministrit Të Shtetit Për Rindërtimin, Autorizimin e procedurës për Lejimin e Hyrjes dhe Administrimit të Vaksinave Anti-Covid-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe Përdorimin e tyre në Popullatë"

Vaksinat anti-COVID-19 aprovohen për përdorimin në popullatë bazuar në aprovimin e Food and Drugs Administration të Shteteve të Bashkuara (FDA) të Amerikës dhe/ose European Medicine Agency (EMA) të Bashkimit Evropian. ( neni 2 i Aktit Normativ nr1,dt 10.01.2021 ).

Efektet financiare që rrjedhin nga marrëveshja bashkëlidhur këtij akti normativ, përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, për vitin 2021 ( neni 5 i Aktit Normativ nr1,dt 10.01.2021 ).
- Fondi rezervë eshte ne vleren 4 000 milionë lekësh ( neni 14 i Ligjit Nr. 137/2020 "Per Buxhetin e Vitit 2021").

Marrëveshja për prodhimin dhe furnizimin, nga dhe ndërmjet Pfizer Export BV dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, për shkak të sekretit tregtar dhe kërkesës së shprehur në marrëveshje nga Pfizer Export BV nuk do të publikohet në asnjë website të institucioneve apo në Fletoren Zyrtare. ( neni 4 pika 3 i Aktit Normativ nr1,dt 10.01.2021).
Të gjitha institucionet e përfshira në dhënien e mendimit, të miratimit apo janë pjesë e procesit kanë detyrimin të mos bëjnë publike marrëveshjen bashkëlidhur këtij akti normativ apo pjesë të saj ( neni 4 pika 4 i Aktit Normativ nr1,dt 10.01.2021).

Akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare ( neni 6 i Aktit Normativ nr1,dt 10.01.2021).
Nr. Reference .
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedures Miratim tekst-Marreveshje me Akt Normativ (Vaksinat Anti-covid)
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 10-01-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve
Data e mbajtjes se tenderit
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Pfizer export bv
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Ne kontrates e publikuar nga GOGO.al , gjejme te percaktuar sasinë, kostot por dhe kushtet që duhet të plotësojë qeveria shqiptare per realizimin e saj.

  Totali i dozave sipas kontrates eshte 499 590 (12 dollare cmim per njesi).
  Sasia e shperndarjes eshte si me poshte:
  • ne janar 10 530 doza ;
  • ne shkurt 30 420 doza;
  • ne vjeshte dhe dimer 458 640 doza.
  Qeveria shqiptare do të paguajë paraprakisht brenda 30 ditëve nga marrja e faturës 2.997.540 dollarë (rreth 3 milionë dollarë).
  Ndersa totali per tu paguar eshte rreth 6 milione dollarë.
  Qeveria shqiptare merr përsipër ruajtjen e konfidencialitetit të kontratës dhe pronësinë intelektuale.

  _____________________
  Për vitin 2021, nga Fondi Rezerve i Buxhetit te Shtetit për vitin 2021, në muajin Janar, janë akorduar fonde në vlerën 430 milion lekë, për parapagimin e dozave të vaksinës Pfizer.

  Shqipëria filloi me datë 11 Janar 2021 vaksinimin antiCovid me vaksinën Pfizer – BioNTech. ( Njoftimi i dates 10.05.2021 - publikuar ne faqen e Ministrise se Financave dhe Ekonomise).
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  AKT NORMATIV Nr. 38, datë 31,12,2020
  AKT NORMATIV Nr. 1, datë 10.1.2021
  Akt Normativ Nr. 3, Datë 18.1.2021

  - Ligj Nr. 137/2020 "Per Buxhetin e Vitit 2021"
  ndryshuar me:
  1. AKT NORMATIV Nr.4, datë 5.2.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për Buxhetin e Vitit 2021”, të Ndryshuar , i miratuar me Ligj Nr. 25/2021
  2. AKT NORMATIV Nr. 8, datë 22.3.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për Buxhetin e Vitit 2021”, të Ndryshuar
  3. AKT NORMATIV Nr. 18, datë 14.4.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për Buxhetin e Vitit 2021”, të Ndryshuar
  Ligj Nr. 3/2021 Për Miratimin e Aktit Normativ, Nr. 38, Datë 31.12.2020
  Ligj Nr. 3/2021 Për Miratimin e Aktit Normativ, Nr. 3, Datë 18.1.2021
  Ligj Nr. 2/2021 Për Miratimin e Aktit Normativ, Nr. 1, Datë 10.1.2021

  Marrëveshje për Prodhimin Dhe Furnizimin, nga dhe Ndërmjet Pfizer Export Bv, dhe Ministrisë Së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik, dhe Ministrit Të Shtetit Për Rindërtimin, - Publikuar ne 19-01-2021 nga GOGO.al

  Njoftim i Ministrise se Financave dhe Ekonomise dt.10.05.2021 Rritet mbështetja buxhetore për blerjen e vaksinave anti covid.

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.